آمار خانه کتاب در هفته نخست شهریور نشان می‌دهد

دست پر دانش و فناوری با انتشار 120 کتاب در 7 روز

گزارش آماری تازه‌های نشر موسسه خانه کتاب نشان داد که در هفته نخست شهریورماه (دوم تا هفتم) 120 عنوان کتاب در شاخه‌های مختلف دانش و فناوری به بازار نشر عرضه شده که 117عنوان از این آثار تالیفی است.
دست پر دانش و فناوری با انتشار 120 کتاب در 7 روز

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) براساس اعلام موسسه خانه کتاب در هفته نخست شهریورماه (دوم تا هفتم) در حوزه دانش و فناوری 120 عنوان کتاب به تفکیک در شاخه‌های پزشکی 74، فنی و مهندسی 38، محیط زیست 6 و ریاضی دو منتشر شد. نکته جالب در این جدول نشر، حضور چشمگیر 117 اثر تالیفی در مقابل تنها سه اثر ترجمه‌ای بود.

پزشکی در آخرین ماه تابستان همچنان صدرنشین
مطابق گزارش تازه‌های نشر موسسه خانه کتاب، در حوزه پزشکی از دوم تا هفتم شهریورماه، 74 عنوان کتاب منتشر شده است. 72 عنوان از این آثار تالیفی و چاپ نخست هستند. دو تجدید چاپ و دو اثر ترجمه‌ای نیز از دیگر موارد جدول نشر پزشکی در هفته نخست شهریور است. در این مدت ناشران تهرانی 73 کتاب و ناشران شهرستانی فقط یک اثر پزشکی را روانه بازار نشر کردند.


« OSCE بيماری‌های كودكان» نوشته الهام طلاچيان، ثمين شرفيان‌ اردكانی و رضا عباسی، ناشر آرتين طب، 160 صفحه، یک‌هزار نسخه، 24 هزار و 200 تومان.

«اصطلاحات رايج در بيوتكنولوژی پزشكی» محمدرضا فياضی و ارشد حسينی، ناشر توانگران، 418 صفحه، چاپ نخست، 300 نسخه، 12 هزار تومان.

«الفاظ الادويه» نوشته محمدبن‌عبداله و عين‌الملک ‌شيرازی، به‌ اهتمام ژيلا درخشانفرد، زيرنظر محمد مشتری، ناشر سفير اردهال، 492 صفحه، چاپ نخست، 550 نسخه، 30 هزار تومان.

«پوشش همگانی سلامت و تصميم‌های سياستی برای گسترش آن» نوشته ليلا دشمنگير و علی فخری، زيرنظر آرش رشيديان، آينده‌پژوه، 120 صفحه، چاپ نخست، 500 نسخه، 12 هزار تومان.

«تقويم الابدان فی تدبير الانسان» نوشته يحيی‌‌بن‌ عيسی ابن‌جزله‌ بغدادی، مترجم محمد اشرف‌ بن ‌شمس‌الدين ‌محمد، مصحح سيدمحمد موسوی‌نژاد، ناشر سفير اردهال، 220 صفحه، چاپ نخست، 550 نسخه، 25 هزار تومان.

«درمان بيماری‌های كبدی و كبد چرب در طب سنتی» نوشته محمدرسول دريايی، ويراستار فاطمه مقدم، ناشر سفير اردهال، 64 صفحه، چاپ نخست، سه هزار و 300 نسخه، 35 هزار تومان.

«طب كار و بيماری‌های شغلی» نوشته ماشاء‌اله عقيلی‌نژاد، مسعود مصطفايی، ناشر ارجمند، كتاب ارجمند و نسل فردا، 262 صفحه، (در2جلد )، جلد هفتم، چاپ هفتم، یک‌هزار و 650 نسخه، 13 هزار و 500 تومان.

«فهرست مختصر نسخه‌های عكسی پزشكی در كتابخانه كويت (قسم التراث العربي في المجلس الوطني للثقافه و الفنون و الاداب)» گردآورنده يوسف بيگ‌باباپور، مجمع ذخائر اسلامی، 184 صفحه چاپ نخست، 110 نسخه،20 هزار تومان.

«قرابادين» نوشته حسن‌بن‌محمدحسين شفايی‌اصفهانی، مقدمه يوسف بيگ‌باباپور و سيدمحمد موسوی‌نژاد، ناشر سفير اردهال، 438 صفحه، چاپ نخست، 550 نسخه، 25 هزار تومان.

«كارت هوشمند سلامت و بهبود كيفيت خدمات درمانی» نوشته ايرج مهدوی و مريم علی‌نژاد زيرنظر، نخستين پايگاه مشاوره پژوهشی دانشگاهی (نيكان) و آريان‌قلم، 168 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 10 هزار تومان.

«مجموعه اطفال مرجع 93» نوشته آناهيتا رازقيان و مسعود هاشم‌زاده ‌اصفهانی، ناشر رهپويان شريف، 152 صفحه، جلد 27 ،چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 90 هزار تومان.

«مجموعه ارولوژی مرجع 93» نوشته محمدعلی فلاح، البرز صلواتی و فرشاد نامداری، ناشر رهپويان شريف، 60 صفحه، جلد دوم، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 120 هزار تومان.

«مجموعه دستورالعمل‌های تشخيصی - درمانی بخش‌های نوزادان و مراقبت‌های ويژه نوزادان» نوشته سيدحسين فخرايی و محمد كاظميان، ناشر ايرانا رسانه، 120 صفحه، جلد دوم، چاپ نخست، دو هزار نسخه، هفت هزار تومان.

«مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشريحی آزمون ارتقا (تير 92) بيماری‌های كودكان» نوشته حسين فرشاد مقدم، پوران غلامی‌پور و ثمين شرفيان‌اردكانی، ناشر آرتين طب، 696 صفحه، چاپ نخست، 49 هزار و 800 تومان.

«مقدمه‌ای بر فيزيک پرتوی» نوشته فرانک‌اچ. اتيكس، مترجم سيدمهدی حسينی ‌پويا، ناشر آرنا، 430 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 40 هزار تومان. 


رتبه دوم جدول نشر دانش و فناوری با 38 اثر به مهندسی رسید
در شاخه فنی و مهندسی از دوم تا هفتم شهریور‌ماه، 38 عنوان کتاب به بازار نشر عرضه شده که همگی تالیفی است. این حوزه علمی در این مدت 36 عنوان چاپ نخست و دو عنوان تجدید‌چاپی داشته که انتشار 37 عنوان از این آثار سهم ناشران تهرانی و یک عنوان نیز سهم ناشر شهرستانی بوده است.

«اقتصاد مهندسی (ارزيابی اقتصادی پروژه‌های صنعتی)» نوشته ليلا زمانی، ناشر پيام دانشگاهی، 396 صفحه چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 16 هزار تومان.

«رياضيات مهندسی»نوشته حسين نامی، ناشر مدرسان شريف، 652 صفحه، چاپ 18، پنج‌ هزار نسخه، 32 هزار تومان.

«مجموعه سوالات آزمون‌های 93-83 رشته مهندسی برق با پاسخ تشريحی كارشناسی ارشد» نوشته حسين نامی، امير كاشی و احد كاظمی، ناشر مدرسان شريف، 756 صفحه، چاپ هفتم، یک‌هزار نسخه، 39 هزار و 500 تومان.

سوالات و پاسخنامه (بخش سوم) دكتری مهندسی هوا فضا ، مكانيک پرواز كد (2334) تدوین، دپارتمان هوافضا و مهرپويا مهراس، ناشر مهرپويا مهراس، 122 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 12 هزار و 100 تومان.

«سوالات و پاسخنامه (بخش سوم) دكتری مهندسی هوا فضا، سازه‌های هوايی كد (2333)» گردآورنده: دپارتمان هوافضا و مهرپويا مهراس، ناشر مهرپويا مهراس، 126 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 12 هزار و 600 تومان.

«سوالات و پاسخنامه (بخش سوم) دكتری مهندسی هوا فضا جلوبرندگی كد (2332)» گردآورنده دپارتمان هوافضا و مهرپويا مهراس، ناشر مهرپويا مهراس، 114 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 11 هزار و 300 تومان.

«سوالات و پاسخنامه (بخش سوم) دكتری مهندسی نفت كد (2351)» گردآورنده دپارتمان ‌مهندسی نفت‌ و مهرپويا مهراس، ناشر مهرپويا مهراس، 116 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 11 هزار و 600 تومان.

«سوالات و پاسخنامه (بخش سوم) دكتری مهندسی مكانيک ، طراحی كاربردی كد (2323)» گردآورنده دپارتمان مكانيک و مهرپويا مهراس، ناشر مهرپويا مهراس، 120 صفحه، چاپ نخست، 2 هزار نسخه، 11 هزار و 900 تومان.

«سوالات و پاسخنامه (بخش سوم) دكتری مهندسی مكانيک ، ساخت و توليد كد (2321)» گردآورنده دپارتمان ‌مهندسی ‌مكانيک و ‌مهرپويا مهراس، ناشر مهرپويا مهراس، 132 صفحه، چاپ نخست، 2 هزار نسخه، 13 هزار و 200 تومان. 


محیط زیست با 6 اثر در رده سوم جدول نشر 
انتشار آثار محیط زیست که هفته‌های اخیر با رشد نسبی همراه بوده، این هفته نیز با 6 اثر تالیفی که همگی چاپ نخستند، به رشد خود ادامه داد. ناشران تهرانی در هفته نخست شهریورماه با انتشار پنج عنوان کتاب از ناشران شهرستانی که فقط موفق به چاپ یک اثر شدند، پیشی گرفتند.

«بهداشت محيط» نوشته پيمان عليشاهی ‌نورانی، ناشر امين‌اله، 36 صفحه، چاپ نخست، پنج‌هزار نسخه، 40 هزار تومان.

«بهداشت محيط در بحران (آبرساني و دفع فاضلاب)» نوشته سيدعليرضا موسوی، فريده كمری و سيدعليرضا موسوی، 228 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه.

«بوميان و جوامع محلی در اسناد حقوق بين‌الملل (براساس تحقيقی ميان رشته‌ای در حوزه‌های حقوق بين‌الملل حفاظت از جانوران وحشی، ...)» نوشته فاطمه رضايی‌پور، نشر مجد، 220 صفحه، چاپ نخست، 500 نسخه، 10 هزار تومان.

«سوالات و پاسخنامه (بخش سوم) دكتری مهندسی عمران - محيط زيست كد (2316)» گردآورنده دپارتمان‌عمران ‌مهرپويا مهراس، ناشر مهرپويا مهراس، 112 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 11 هزار و 100 تومان.

«سوالات و پاسخنامه (بخش سوم) دكتری مهندسی محيط زيست - آب و فاضلاب كد (2344)» نوشته دپارتمان‌ مهندسی ‌محيط‌ زيست‌ مهرپويا مهراس، ناشر مهرپويا مهراس، 114 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 11 هزار و 400 تومان.

«سوالات و پاسخنامه (بخش سوم) دكتری مهندسی محيط زيست - آلودگی هوا (كد 2346)» نوشته دپارتمان محيط زيست مهرپويا مهراس ناشر مهرپويا مهراس، 114 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 11 هزار و 400 تومان.

ریاضیات با 2 اثر وارد ماه ششم سال شد
هفته گذشته در حوزه علوم ریاضی، یک اثر ترجمه‌ای و  یک اثر تالیف به چاپ رسید که بین ناشران تهرانی و شهرستانی تقسیم شد. هر دو اثر نیز نخستین حضور خود را در بازار نشر تجربه کردند.   

«آشنايی با احتمال و نظريه‌ توزيع‌ها» نوشته عبدالرسول برهانی حقيقی، احمد پارسيان و سلطان‌محمد صدوقی‌الوندی، ناشر پارسيان، 360 صفحه، جلد نخست، چاپ نخست، دو هزار نسخه، 15 هزار تومان.

«آمادگی برای الگويابی» هيات مولفين زيرنظر محدثه پورولی، ناشر گردوی دانش، 24 صفحه، چاپ دوم، یک‌هزار نسخه، 40 هزار تومان. 

کد مطلب : ۲۰۶۱۴۶
http://www.ibna.ir/vdcgt39x3ak9zq4.rpra.html
گزارشگر :
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما