سازمان حفظ آثار ارتش منتشر مي‌كند

زندگي‌نامه 4 خلبان شهيد به زبان انگليسي

مجموعه انگليسي زبان و 4 جلدي "قهرمانان آسمانی" با زندگي‌نامه خلبانان شهيد نهاجا "مصطفي اردستاني"، "منصور ستاري"، "عليرضا ياسيني" و "عباس بابايي" توسط انتشارات سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس ارتش (ساحادم) منتشر خواهد شد.\
خلبانان شهيد عليرضا ياسيني، منصور ستاري، مصطفي اردستاني و عباس بابايي
خلبانان شهيد عليرضا ياسيني، منصور ستاري، مصطفي اردستاني و عباس بابايي
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) متن فارسي اين 4 اثر، بر اساس گفت‌وگو با خانواده، دوستان و همرزمان شهيدان اردستاني، ستاري، ياسيني، بابايي و همچنين اقتباس از كتاب‌هاي منتشر شده درباره آن‌ها گردآوري و تنظيم شده است.

در هر يك از مجلدات "قهرمانان آسماني"، خلاصه‌اي از زندگي‌نامه و مجموعه‌اي از خاطرات حضور آن‌ها در جبهه‌هاي نبرد بازگو شده و "اباصلت رسولي"، اين 4 كتاب را به زبان انگليسي ترجمه كرده است.

تاكنون كتاب‌هاي متعددي درباره اين شهيدان نيروي هوايي منتشر شده كه از جمله آن‌ها مي‌توان به "م‍رد اب‍ر پ‍وش‌: ب‍ر اس‍اس‌ زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ن‍ص‍ور س‍ت‍اری‌" ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍م‍ی‍د ن‍وای‍ی‌ل‍واس‍ان‍ی‌، "ی‍اس‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ ه‍م‍س‍ر ش‍ه‍ی‍د" اثر ن‍ف‍ی‍س‍ه‌ ث‍ب‍ات‌، "اوج‌ پ‍رواز: ب‍راس‍اس‌ زن‍دگ‍ی‌ خ‍ل‍ب‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د س‍رل‍ش‍ک‍ر ع‍ب‍اس‌ ب‍اب‍ای‍ی‌" تاليف م‍اه‌م‍ن‍ی‍ر ک‍ه‍ب‍اس‍ی‌ و "اع‍ج‍وب‍ه‌ ق‍رن‌: م‍روری‌ ب‍ر زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د س‍رل‍ش‍گ‍ر خ‍ل‍ب‍ان‌ م‍ص‍طف‍ی‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌" اثر ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د گ‍ودرزی‌ اشاره كرد.

مجموعه "قهرمانان آسماني" گوشه‌اي از ارزش‌ها، باورها، شجاعت و حضور مداوم نيروي هوايي ارتش جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌های پرخطر نبرد را به تصوير كشيده و همچنين تجربيات خلبانان نهاجا با تکیه بر دوران دفاع‌مقدس را به همه خلبانان جهان منتقل خواهد كرد.

همچنین این مجموعه در گسترش دامنه لغات و واژگان انگلیسی و آشنايي بيشتر با اصطلاحات مرسوم در نیروهای مسلح، موثر خواهد بود. به همين سبب، مطالعه اين آثار به دانشجویان دانشگاه‌های افسری توصيه شده است.

انتشارات سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس ارتش(ساحادم)، مجموعه 4 جلدي "قهرمانان آسماني" را به چاپ خواهد رساند.
کد مطلب : ۹۱۳۸۲
http://www.ibna.ir/vdcci1qo.2bqs48laa2.html
گزارشگر :
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما