پرسنل نیروی هوایی ارتش یك هفته پس از ورود امام خميني(ره) به ایران در سال 1357 با حضور در اقامتگاه رهبر انقلاب اسلامی و اداي احترام به ايشان، سندی از افتخار، حماسه و رشادت به ثبت رساندند. به همين مناسبت 19 بهمن هر سال، روز نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران نام گرفته است. "ايبنا" مروري دارد بر مهم‌ترين كتاب‌هايي كه تا‌كنون درباره نقش نيروي هوايي در انقلاب و دفاع مقدس به چاپ رسيده‌اند./
سلام نظامی و بیعت پرسنل نيروي هوايي با امام خمینی(ره) در 19 بهمن 1357
سلام نظامی و بیعت پرسنل نيروي هوايي با امام خمینی(ره) در 19 بهمن 1357
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)،  یكی از گام‌های بلندی كه در جریان انقلاب موجب ریشه كن ساختن حكومت پهلوی شد، حركت شجاعانه پرسنل نیروی هوایی در 19 بهمن 1357 بود. 

آنان یك هفته پس از ورود امام خميني(ره) به ایران در سال 1357 با حضور در اقامتگاه رهبر انقلاب اسلامی و اداي احترام به ايشان، سندی از افتخار، حماسه و رشادت به ثبت رساندند.

به همين مناسبت 19 بهمن هر سال، روز نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران نام گرفته است.

مهم‌ترين كتاب‌هايي كه تا‌كنون درباره نقش نيروي هوايي در انقلاب و دفاع مقدس به چاپ رسيده، عبارتند از: 
ـ همیشه باهم‏ / جهانگیر خسروشاهی / سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوایی، معاونت فرهنگی .
ـ حاصل چهل سال خدمت (خاطراتی مجمل از پاره‏ای ناهنجاری‌های تلخ در گذشته نیروی هوایی) / فریدون سنجر / پروین / 1370.
ـ پاکبازان عرصه عشق(جلد 1) / علیرضا نمکی عراقی و حمد حسینی/ ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی 1372/.
ـ آذربال‏ / خاطرات خلبانان نیروی هوایی / دفتر ادبیات و هنر مقاومت‏ / 1373.
ـ در آغوش آسمان / حسين ‌مير‌پور / دفترادبيات و هنر مقاومت / 1373.
ـ بر بلندای سپهر (بر اساس خاطرات خلبانان نیروی هوایی ارتش) / سيدحکمت قاضی میرسعید / ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، سازمان عقیدتی سیاسی /1373.
ـ پاکباز عرصه عشق‏ (مروری بر زندگی شهید سرلشکر منصور ستاری) /ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، سازمان عقیدتی سیاسی /1375.
ـ بر بلندای سپهر (جلد 2)/ قاضی میرسعید و ماهینی/ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، سازمان عقیدتی سیاسی/1376.
ـ عقابان دربند (جلد 1: رویای صادق، براساس خاطرات محمدیوسف احمدبیگی) / اکبر ماهینی و میرسعید /ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی، هوایی، سازمان عقیدتی سیاسی/1376.
ـ بر بلندای سپهر(جلد 3) / ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، سازمان عقیدتی سیاسی /1377.
ـ اع‍ج‍وب‍ه قرن ‌(م‍روری‌ ب‍ر زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د س‍رل‍ش‍گ‍ر خ‍ل‍ب‍ان‌ م‍ص‍طف‍ی‌ اردس‍ت‍ان‍ی)‌/ ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د گ‍ودرزی‌، ح‍م‍ی‍د ب‍ورب‍ور و اب‍اص‍ل‍ت‌ رس‍ول‍ی‌/ ارت‍ش‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ن‍ی‍روی‌ ه‍وای‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌، ۱۳۷۷.
ـ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ دی‍گ‍ر (م‍روری‌ ب‍ر زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د س‍رل‍ش‍ک‍ر خ‍ل‍ب‍ان‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ی‍اس‍ی‍ن‍ی)‌ / ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د گ‍ودرزی‌، ح‍م‍ی‍د ب‍ورب‍ور و اب‍اص‍ل‍ت‌ رس‍ول‍ی‌ / ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، انشارات عقیدتی و سیاسی‏‫ / ۱۳۷۷.‬
ـ بر بلندای سپهر (جلد4) / ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، سازمان عقیدتی سیاسی /1378.
ـ جلوه‏های رفتار علوی در ارتش‏/ محمدباقر روشندل‏ /ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، اداره عقیدتی سیاسی/1380.
ـ سجیل آتش‏/ علیرضا پوربزرگ‏وافی/ ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان عقیدتی سیاسی / 1380.
ـ عقابان دربند (جلد 2: بر اساس خاطرات خلبانان آزاده نیروی هوایی ارتش‏) / علی‌محمد گودرزی / ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان عقیدتی سیاسی / 1380.
ـ تاریخ نیروی هوایی ایران از پهلوی تا انقلاب / غلامرضا علی بابایی / آشيان / 1383.
ـ پرواز تا دیدار با خدا (خاطرات فرماندهان شهید نیروی هوایی ارتش امیر سرلشکر شهید عباس بابایی و امیر سرلشکر شهید مصطفی اردستانی )/ حمید بوربور / ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان عقیدتی سیاسی / 1386.
ـ شاهدان سپهر آشیان (خاطرات فرماندهان شهید نیروی هوایی ارتش امیر سرلشکر شهید علیرضا یاسینی و امیر سرتیپ شهید محمود خضرایی) / حمید بوربور / ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان عقیدتی سیاسی /1386.
ـ از تبار آسمان / شمسی خسروی / ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، اداره عقیدتی سیاسی، نشر نهاجا / 1387.
کد مطلب : ۳۳۷۸۳
http://www.ibna.ir/vdcds50s.yt0sj6a22y.html
گزارشگر :
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما