ايبنا - خواندن يك صفحه از‌‌ يك كتاب را مي‌توان چند گونه تعبيركرد؛ چيدن شاخه گلي از يك باغ، چشيدن جرعه‌اي از اكسير دانايي، لحظه‌اي همدلي با اهل دل، استشمام رايحه‌اي ناب، توصيه يك دوست براي دوستي با دوستي مهربان و...
اعجاز بیانی قرآن
استغنا از فاعل 

یکی از پدیده‌های قابل توجه مربوط به اسالیب بیان در قرآن پدیده «استغنا از فاعل» است، پدیده‌ای که در کتب و پژوهشهایی که در اختیار داریم در ابواب مختلف و پراکنده از یکدیگر پخش شده و راز نهفته در چنین استغنایی را به دست نمی‌دهد.
شما در علم صرف کیفیت بنای فعل بر مجهول و صیغه‌های مطاوعه و در علم نحو نیز احکام نایب فاعل را می‌خوانید. اما پاسخ این سوال که چرا فاعل حذف شده و فعل مجهول آمده موضوعی دیگر است که آن را در علمی دیگر می‌یابید و آن، علم معانی است که بکلی از علم اعراب جدا شده و بدین ترتیب اعراب، که در اصل از صمیم معنا و محتواست، تنها به صورت یک صناعت درآمده است؛ علاوه بر این در علم بیان نیز مسئله اسناد مجازی فعل به غیرفاعل را مطالعه می‌کنید.
اما در این جا ـ تا آنجا که من می‌دانم ـ کسی از علمای زبان عرب تلاش نکرده تا این مباحث پراکنده و از هم گسسته مربوط به پدیده استغنای از فاعل را در جایی گردهم آورد و بدین وسیله سری را آشکار سازد که با وجود آن، بی‌نیازی از فاعل حاصل می‌گردد و فعل، از طریق بنای بر مجهول یا مطاوعه و یا اسناد مجازی به غیرفاعل اسناد داده می‌شود. چنان که من یافته‌ام پدیده استغنای از فاعل در بیان قرآنی، در هر جا که سخن از قیامت است عمومیّت دارد.

صفحه 257/ اعجاز بیانی قرآن/ عایشه عبدالرحمن بنت الشاطی/ ترجمه حسین صابری/ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی/ چاپ سوم/ سال1391/ 632 صفحه/ 15000 تومان
کد مطلب : ۱۸۷۲۴۶
http://www.ibna.ir/vdcfjedyvw6dc0a.igiw.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما