«تفکر»جلد نخست «حیات ذهن» آخرین اثر «هانا آرنت» است که مسعود علیا آن را به فارسی برگردانده است منتشر شد._
تصویر کتاب
تصویر کتاب
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) «حیات ذهن» را واپسین اثر مهم فلسفی هانا آرنت دانسته‌اند. او طرح این اثر را در قالب سه جلد كتاب پایه ریزی کرد: تفکر، اراده و داوری.مرگ آرنت در سال 1975 مجال اتمام این طرح را از او گرفت. وی در این هنگام دو جلد نخست را به پایان رسانده بود ولی از جلد سوم جز یادداشت‌هایی بر جای نمانده بود که در انتهای جلد دوم منتشر شدند.

در جلدهای اول و دوم اشاره‌هایی به مفهوم داوری هست که با توجه به آن‌ها می‌توان تاحدودی از چند و چون این مفهوم نزد او باخبر شد. همچنین کتاب دیگری از آرنت به نام درس‌گفتارهایی درباره فلسفه سیاسی کانت تا حدودی در حکم جلد سوم «حیات ذهن» قلمداد می‌شود.

«تفکر» عنوان و موضوع دفتر نخست «حیات ذهن» است. در این دفتر با متفکری مواجهیم که سراغ خود تفکر رفته است و درباره چیستی و چگونگی، خاستگاه و موجبات آن و جا و مکان متفکر می‌اندیشد.

آرنت در بخشی از کتاب می‌نویسد: «قوه داوری به جزییات می‌پردازد و با قوه فکر تفاوت دارد. تفکر با امور دیدارناپذیر سر و کار دارد و با بازنمودها یا تصورات چیزهایی که غایبند، در حالی که سر و کار داوری همواره با جزییات و چیزهایی است که دم دست هستند. اما این دو به هم پیوسته‌اند، همچنان که آگاهی و وجدان با هم پیوند دارند.»

آرنت در بخش سوم این اثر با عنوان «چه چیزی ما را به تفکر وامی‌دارد؟» بیان می‌کند که این پرسش نه جویای علل است و نه جویای غایات. این پرسش با مسلم بودن نیاز انسان به تفکر، از این فرض آغاز می‌شود که تفکر در زمره فعالیت‌هایی است که غایات‌شان در خود آن‌هاست و محصول نهایی خارجی ملموسی در جهان ما ندارند. نمی‌توانیم مشخص کنیم که نخستین بار نیاز به تفکر احساس شد، اما خود واقعیت زبان و همه آن‌چه از دوران پیشافلسفی و اساطیری می‌دانیم که نام پدیدآورندگانشان را نمی‌توانیم مشخص کنیم به ما حق می‌دهند که تصور کنیم ظهور این نیاز با پدیدار شدن آدمی بر کره خاکی مقارن بوده است. 

چاپ نخست جلد اول کتاب «حیات ذهن» با شمارگان هزار و 100 نسخه در 324 صفحه با بهای 18 هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.
کد مطلب : ۱۶۱۳۹۱
http://www.ibna.ir/vdci3zazzt1aqp2.cbct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما