علی دهباشی به بیمارستان منتقل شد

علی دهباشی به بیمارستان منتقل شد

آخرین خبر از وضعیت علی دهباشی

آخرین خبر از وضعیت علی دهباشی

یاری‌گران انسانی و حیوانی تفاوت قصه‌های ایرانی  و کشور  رومانیایی هستند
۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۱۱
به باور مولوی، موتور حرکت انسان برای کسب مقام الهی مجاهده است
۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸
جواهرکلام: سال‌ها تحلیل شاید بتواند دستمایه یک کتاب کوچک اما بااهمیت شود
۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۳۷
مستند داستانی «شاهنامه فردوسی» رونمایی شد
۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۵۸
غیور: در ادبیات گیلان، قهرمان از طبقه فرودست است
۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۲
پایان‌بندی داستانک باید محکم و غیرقابل پیش‌بینی باشد
۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۱۱
میرعابدینی: «مادر نخل» از بهترین داستان‌های کوتاه صد سال اخیر است
۶ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۴۵
قلب طنزنویس دیار اورامان از تپش ایستاد
۶ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۵۱
کریهوا: ایران‌شناسی در چک با نام «رودولف دورزاک» پیوند خورده است
۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۳۰