وضعیت استقبال از شکسپیر در شوروی چگونه بود؟

وضعیت استقبال از شکسپیر در شوروی چگونه بود؟

بگذارید در آثار تاریخی مذهبی صداهای متفاوت شنیده شود!

بگذارید در آثار تاریخی مذهبی صداهای متفاوت شنیده شود!

تمدید مهلت شرکت در رویداد نمایشنامه‌نویسی «نخل سرخ»
۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۵۱
ترسیم رمانتیک زندگی استاد شجریان در قالب یک رمان
۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۹
فرم جهش مفهومی است که ریشه در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد
۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۲۰
شماره‌ جدید «فصلنامه‌ تئاتر» روی پیش‌خوان
۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۹
نمایشنامه‌های مذهبی‌ مجالی برای طرح پرسش‌اند
۲۵ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۳۷
زندگینامه وودی آلن منتشر می‌شود
۲۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۵:۴۵
شماره‌‌ جدید ماهنامه‌‌ نمایش بر روی پیش‌خوان
۲۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۴
اعلام اسامی برگزیدگان جایزه فیلم‌های اقتباسی نمایشگاه کتاب فرانکفورت
۲۳ مهر ۱۳۹۹ ۰۷:۴۸
شیوه‌ها و ابزارهای آموزش، نقش مهمی در کیفیت فیلمنامه دارند
۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۹