نمایشنامه‌ای با درونمایه‌ جنگ و پساجنگ

نمایشنامه‌ای با درونمایه‌ جنگ و پساجنگ

بررسی سینمای دیجیتال و فلسفه وجودی آن در «ابر سینما»

بررسی سینمای دیجیتال و فلسفه وجودی آن در «ابر سینما»

درمبخش: تا زمانی که هنرمندان زنده هستند باید قدر آن‌ها را دانست!
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ ۱۷:۵۴
راجر کورمن
۳ فروردين ۱۳۹۹ ۱۰:۴۷
نمایشنامه‌های محفوظ، متاثر از شکست در جنگ شش روزه هستند
۲ فروردين ۱۳۹۹ ۱۴:۱۸
نمایشنامه‌ای با درونمایه‌ جنگ و پساجنگ
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۴۷
هنر و طنز در شرایط بحران، مامنی برای گریز است
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۱۹
شماره‌‌ ۲۴۶ـ ۲۴۷ ماهنامه‌‌ «نمایش» منتشر شد
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۱۹
مجلس یادبود امیرکاووس بالازاده برگزار می‌شود
۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۴۹
انتشار دو کتاب از رزا جمالی
۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۵۹
حسین کربلایی‌طاهر(شاهین)
۲۸ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۲۷