تالیف «اندیشه‌های سیاسی سعدی» توسط مدرس علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۵:۲۴
 
 
علیرضا ازغندی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی از تالیف کتابی درباره مسایل ایران خبر داد و از محتوای جدیدترین کتابش با عنوان «اندیشه‌های سیاسی سعدی» گفت.
 
علیرضا ازغندی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی از نگارش کتابی درباره ایران خبر داد و به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) گفت: تالیف این کتاب هنوز در مراحل مقدماتی خود قرار دارد و عنوان دقیقی برای آن انتخاب نشده است.

وی همچنین درباره جدیدترین کتابی که اخیرا با عنوان «اندیشه‌های سیاسی سعدی» به چاپ رسیده است گفت: محتوای این کتاب به اندیشه‌ها و آرای سیاسی سعدی برمی‌گردد. در واقع این کتاب ارزیابی در قالب جامعه‌شناسی سیاسی از آرای سعدی نه به عنوان شاعر بلکه یک مربی علم‌الاجتماع و جامعه‌شناس واقع‌گراست.
 
ازغندی ادامه داد: سه منبع اصلی این کتاب، آثار خود سعدی از جمله گلستان، بوستان و نصیحه‌الملوک بوده است و سرفصل‌های آن را مباحثی چون واقع‌گرایی، اعتدال در رفتار و کردار، تدبیر، سرشت پادشاهان و صاحبان قدرت، رفتار حاکمان نسبت به زیردستان، عدل و داد و... تشکیل می‌دهند.

این نویسنده کتاب‌های سیاسی با بیان این‌که در مقدمه این کتاب مطالبی از زندگی، زمانه و نوشته‌های سعدی آورده شده است، درباره دلیل تالیف این کتاب گفت: علاقه من به این حوزه و آرای سیاسی عالم واقع‌گرا و آگاه اجتماعی چون سعدی دلیل اصلی تالیف این کتاب بود؛ چراکه تاکنون ده‌ها عنوان کتاب درباره سعدی نوشته شده است اما کتابی که صرفا به آرا و اندیشه‌های سیاسی سعدی بپردازد، کمتر دیده می‌شود.

وی همچنین درباره منابعی که در تالیف این کتاب از آنها استفاده شده است، گفت: آثار سعدی به علاوه نوشته‌های محمدعلی فروغی و سعدی‌شناسانی چون غلامحسن یوسفی، ‌محمدعلی ناصح و... منابع اصلی این کتاب بوده‌اند.
 
علیرضا ازغندی (متولد 1320)، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است و برخی از مهم‌ترین کتاب‌های وی با عناوین «ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌»، «ج‍ن‍گ‌ و ص‍ل‍ح»‌، «چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، «درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اسی‌ ای‍ران‌»، «رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ (دول‍ت‌ دس‍ت‌ن‍ش‍ان‍ده‌) ۱۳۵۷ -1320»، «س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌» و «ع‍ل‍م‌ س‍ی‍اس‍ت‌ در ای‍ران‌» هستند.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 212830