سردبير فصل‌نامه آينه ميراث:

"آينه ميراث" بازتاب مطالب فرهيختگان است

 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۶ ساعت ۰۹:۵۲
 
 
فصلنامه تخصصي "آينه ميراث" با هدف گردآوري چند مقاله با يك موضوع خاص، مستقلاً از سوي مركز پژوهشي ميراث مكتوب منتشر مي‌شود.
"آينه ميراث" بازتاب مطالب فرهيختگان است
 

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، شصت‌و‌ يكمين نشست از سلسله نشست‌هاي مـركـز پژوهشي ميراث مكتوب تحت عنـوان «گزارش عملكرد ده‌ساله فصل‌نامه آينه ميراث (نشريه نقد و بررسي كتاب‌هاي

رسائل با نام «مجموعه رسائل» در مركز پژوهشي ميراث مكتوب در شكل كتاب منتشر خواهند شد
تاريخي) و سه ويژه‌نامه تاريخ علم» با سخنراني جمشيد كيان‌فر، سردبير آينه‌ميراث و دكتر جعفر آقاياني چاووشي، سردبير ويژه‌نامه تاريخ علم برگزار شد.

سردبير فصل‌نامه آينه ميراث درباره عملكرد اين نشريه گفت: حيات نشريه آينه ميراث كه در طول اين سال‌ها نشريات ديگري نيز از بطن آن متولد شده‌ است، به سه بخش تقسيم مي‌شود، از هنگامي كه نخستين شماره آن در دي ماه 76 به صورت ماهنامه تخصصي اطلاع‌رساني منتشر شد، هنگامي كه از تابستان 77 به صورت رسمي به نام فصل‌نامه آينه ميراث انتشار يافت، تا بهار 82 كه با
علاوه بر اين، براي آن كه مقصود اطلاع‌رساني نشريه فراموش نشود، نشريه ديگري به نام گزارش ميراث منتشر شد كه به اطلاع‌رساني در حوزه متون و كتاب‌شناسي اختصاص دارد
انتشار اولين ويژه‌نامه تاريخ علم، تحولي در روند رشد خود ايجاد كرد.

كيان‌فر درباره نشريات مريوط به آينه ميراث گفت: در اين سال‌ها ضمايمي براي نشريه منتشر كرده‌ايم و برخي را به رسائل كوتاه اختصاص داديم كه البته اين رسائل پس از اين با نام «مجموعه رسائل» به شكل كتاب در مركز پژوهشي ميراث مكتوب منتشر خواهد شد.

كيان‌فر درباره برخي انتقاداتي كه درباره آينه ميراث مطرح مي‌شود، گفت: برخي انتقاد مي‌كنند كه چرا مقالات جوان‌ترها را در كنار مقالات پيشكسوتان قرار نمي‌دهيم، در حالي كه ما اعتقاد داريم جواناني هم كه در اين وادي فعاليت مي‌كنند، حق دارند مطالب و مقالات خود را در نشريه‌اي تخصصي منتشر كنند. ما اين امكان را ضمن دقت و سخت‌گيري برايشان فراهم كرده‌ايم. همه مقالات رسيده به‌ آينه ميراث پيش از انتشار بدون نام مولف داوري مي‌شوند و تنها در صورتي كه محتواي مقاله درخور نشريه باشد، آن را منتشر مي‌كنيم.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 6368