همايش آواشناسی و واجشناسی/۳

تفاوت انگليسی زبان‌ها و فارسی زبان‌ها در طيف نگاشت‌ها

 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۳۹
 
 
عاليه کرد زعفرانلو ،‌ هنگامه صالحی و محمود ‌بي‌جن‌خان سه تن از سخنرانان همایش «آواشناسی و واج‌شناسی» بودند که پنجشنبه ۲۷ فروردین در بنیاد ایران‌شناسی برگزار شد. در این میان، کرد زعفرانلو به بررسی تفاوت تلفظ واژه‌هاي يكسان توسط انگليسي زبان‌ها و فارسي زبان‌ها پرداخت.
کرد زعفرانلو و محمود بی‌جن‌خان
 
کرد زعفرانلو و محمود بی‌جن‌خان
به گزارش خبرگزاري كالب ايران (ايبنا)، دكتر عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا از سخنرانان همايش آواشناسي و واج‌شناسی، «طبقات طبيعي در واكه‌هاي فارسي معيار» را بررسي کرد. 

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس به تفصيل به معرفي اين طبقات پرداخت و گفت: به اعتقاد همه زبانشناسان واكه‌هاي زبان فارسي با همان مشخصه كشش از هم جدا مي‌شوند. اما در اين‌باره شواهد كافي مشاهده نشده است.

او در ادامه به معرفي هجاهاي زبان فارسي پرداخت و خاطرنشان كرد: از لحاظ آوايي، هجاهاي زبان فارسي سه گروه، و به لحاظ ساختواژي شش دسته‌اند. اين امر به دليل وجود همزه آغازين است كه در ابتداي كلمات فارسي قرار می‌گیرد و این شبهه را ایجاد می‌کند كه ظاهرا کلمه با واكه آغاز می‌شود.

وي براي اثبات اين همخوان به تفاوت تلفظ واژه‌هاي يكسان توسط انگليسي زبان‌ها و فارسي زبان‌ها اشاره كرد و یادآور شد که اين تفاوت در طيف نگاشت‌ها نشان داده شده است. 

عاليه کرد زعفرانلو کامبوزيا کتاب «واج‌شناسي،‌ رويکردهاي قاعده‌بنياد» را در کارنامه خود دارد.

در ادامه همايش هنگامه صالحي دانشجوي دكتراي دانشگاه تهران درباره «ارتقای واكه افتاده پسين در فارسي محاوره‌اي» سخن گفت.

وي از ديدگاه آكوستيكي به اين مساله پرداخت كه چرا كلماتي مانند «خيابان» در فارسي معيار به «خيابون» تبديل مي‌شوند؛ ولي در برخي كلمات ديگر اين فرايند رخ نمي‌دهد و اين نمونه‌ها را در طيف نگاشت‌ها نمايش داد.

در ادامه، دكتر محمود بي‌جن‌خان، عضو هيات علمي دانشگاه تهران به بررسی «نقش واجی مشخصه‌های حنجره در انفجاري‌هاي فارسي معيار» پرداخت. وی در ابتدا به پارامترهاي آوايي و مشخصه‌هاي واجي حنجره اشاره كرد و سپس داده‌هاي آوايي را را در نطربه واجشناسي اشتفاقي بررسي كرد. 

در ادامه الگوي تقابل و خنثي‌شدگي مشخصه‌هاي حنجره را معرفي كرد. همنوايي از ديگر مباحثي بود كه وی به بررسی آن پرداخت.

او به بررسي و معرفي نظريه فيلترها پرداخت و سپس آن را به نقد كشيد و در نهايت نظريه بهينگي را بررسي کرد. 

کتاب «واج‌شناسي: نظريه بهينگي» از آثار محمود بي‌جن‌خان است.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 37764