برگزیدگان سیزدهمين دوره جشنواره «نقد كتاب» معرفی شدند

 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۰
 
 
برگزیدگان سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب، عصر دوشنبه 29 آذرماه در سالن پژوهشکده فرهنگ و هنر، معرفی و تجلیل شدند.
 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب، عصر دوشنبه 29 آذرماه، با معرفی برگزیدگان خود در محورهای تخصصی سیزده‌گانه شامل هنر، میراث‌پژوهی، علوم تربیتی و روان‌شناسی، علوم و فنون، فلسفه - کلام و عرفان، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، ادبیات (متون و شعر کهن، متون و شعر کلاسیک و ...)، فقه و حقوق، اطلاع‌رسانی و ارتباطات، قرآن و حدیث، اخلاق، کودک و نوجوان، به شرح زیر معرفی شدند.

1. کلیات و اطلاع رسانی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«پر، اما ناپرداخته! نقدی بر کتاب روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش‌شناسی»، ابراهیم افشار، فصلنامه نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، س دوم، ش 6، تابستان 1394.

2. میراث‌پژوهی
در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد:
1. «ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیز بن محمد نسفی»، احسان رئیسی، آینه میراث، س سیزدهم، ش57، پاییز و زمستان1394.
2. «نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین»، هادی درزی رامندی و محمد منصور طباطبایی، متن شناسی ادب فارسی، س هفتم، ش 27، پاییز 1394.

3. فلسفه، کلام و عرفان
الف) فلسفه اسلامی
در این حوزه دو اثر به طور مشترک  شایسته تقدیر شناخته شد:
1. «ملاحظاتی درباره برخی مباحث معرفت شناسی در فلسفه اسلامی»، مجید مرادی، فصلنامة نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، س دوم، ش6-5، بهار و تابستان 1394.
2. «نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی، سیدمحسن میری و قاسم ابراهیمی پور»، مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، ش2، پاییز و زمستان 1394.

ب) فلسفه غرب
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«شروط امکان تألیف دربارة کانت»، سید محسن اسلامی، فصلنامة نقدکتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان شناسی، س اول، ش1، بهار 1394.

ب) عرفان
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر  شناخته شد:
«ما به کجاییم و امانت کجاست؛ نقد ترجمه فارسی اللمع فی التصوف»، سعید کریمی، آینه میراث، ش 56، س سیزدهم، بهار و تابستان 1394.

ج) کلام
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«نقد و بررسی دیدگاه پروفسور پاول هک در کتاب زمینه مشترک»، محمد جعفر مروارید و حسن توسلی، پژوهشنامه کلام، ش2، س دوم، بهار و تابستان 1394.

4. دین
الف) فقه و حقوق
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«تألیف فلسفة فقه، ضرورتی که همچنان باقی است»، ناصر قربان نیا، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س اول، ش 1، بهار 1394.

ب) اخلاق
در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد:
1. «دعوت دوباره به فضیلت فکری»، امیرحسین خداپرست، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، س اول، ش 3-4، پاییز و زمستان 1394.
2. «معرفی و نقد یک کتاب و دو ترجمه آن: کلیات فلسفه اخلاق نوشته جیمز ریچلز»، سید علیرضا صالحی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، س اول، ش1، بهار 1394.

5. علوم اجتماعی
الف) جامعه شناسی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«واکاوی مسئله گفت و گو: بررسی و نقد کتاب در جهان گفت و گو»، فرهنگ ارشاد، فصلنامة نقد کتاب علوم اجتماعی، س دوم، ش 7 و 8، پاییز و زمستان 1394.

ب) ارتباطات
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«نقد کتاب ارتباط شناسی»، مصطفی همدانی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش 33، تابستان 1393.

6. زبان
الف) زبان‌های دیگر
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«بررسی ترجمه سه اثر از اریک امانوئل اشمیت بر اساس آرای نظری اومبرتواکو»، مرضیه اطهاری نیک عزم و رعنا طاهرزاده، پژوهشهای ادب و زبان فرانسه، ش 3، س دوم،  بهار و تابستان 1394.

ب) زبانشناسی
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«نقد و بررسی مجموعه‌ فرهنگ‌های سخن»، فرهاد قربان زاده، ویژه نامه نامۀ فرهنگستان، فرهنگ‌نویسی، ش10، اسفند 1394.
1393.

7. علوم و فنون
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«علم، دین و خرافه در تمدن اسلامی: نقدی بر کتاب مقالاتی درباره مفهوم علم در تمدن اسلامی»، امیرمحمد گمینی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، س 2، ش 5 و6، بهار و تابستان 1394.

8. هنر
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«مداقه‌ای در مباحث تئوری طراحی گرافیک: نگاهی به کتاب طراحی گرافیک چیست؟»، مهدی حق شناس، فصلنامه نقد کتاب هنر، س دوم، ش 7، پاییز 1394.

9. ادبیات فارسی
الف) نقد ادبی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«جامعه شناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتناع»، مهدی یوسفی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س اول، ش 1، بهار 1394.

ب) متون کهن
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«معرفی و بررسی دو تصحیح تازه شاهنامه»، سجاد آیدنلو، ضمیمة آینة میراث، ش40، 1394.

10. ادبیات داستانی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«نقد و تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می‌کنم از منظر زبان و جنسیت»، ملاحت نجفی عرب، دو فصلنامه علوم ادبی، س چهارم، ش 6 و7، بهار و تابستان 1394.

11. شعر
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«شعر نو در ترازوی تأویل: مروری بر کتاب شعر نو در ترازوی تأویل»، عبدالرسول شاکری، فصلنامه نقدکتاب ادبیات، س اول، ش3-4، پاییز و زمستان 1394.

12. تاریخ و جغرافیا
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«ایران عصر صفوی: نوزایی امپراتوری ایران»، محمد کاظم رحمتی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، ش 5، س دوم، بهار 1394.

13. کودک و نوجوان
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«نقد و بررسی دو داستان خاطرات یک خون آشام عاشق و جودی انجمن مخفی تشکیل می دهد از منظر برنامه فلسفه برای کودکان»، مریم عفتی کلاته، فلسفه وکودک، س سوم، ش 9، بهار 1394.

بخش ویژه:
در این حوزه فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران با مدیرمسئولی هرمز همایون‌پور به‌عنوان نشریه شایسته تقدیر انتخاب شد.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 243457