۱
 

با برگزيدگان كتاب سال 1386 _ مهدي مهريزي

 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۰۹:۰۰
 
 
مهدي مهريزي در سال 1341، در شهر مقدس مشهد متولد شد، پس از گذراندن دروس عمومي دوره ابتدايي و راهنمايي در سال 1355 وارد حوزه علميه مشهد و پس از اتمام دروس مقدمات در سال 1358 وارد حوزه علميه قم شد و به مدت بيست سال در دروس فقه و اصول و فلسفه حضور يافت.
با برگزيدگان كتاب سال 1386 _ مهدي مهريزي
 
استادان سطح ايشان، حجج اسلام و حضرات آيات، ستوده، پاياني، اعتمادي، موسوي تهراني و سيدعلي محقق داماد بودند. دروس خارج را در محضر آيات عظام وحيد خراساني، تبريزي و فاضل لنكراني گذراند و فلسفه را از استادان اين رشته حضرات آيات محمد علي گرامي، حسن زاده، جوادي آملي و انصاري شيرازي آموخت.
وي همزمان با تحصيل، به تدريس دروس حوزه تا رسايل و مكاسب اشتغال داشته است و از سال 1364 تاكنون در دانشگاه‌هاي مختلف به تدريس اشتغال دارد. همچنين در همايش‌ها و كنفرانس‌هاي علمي بسياري به ارايه مقاله و سخنراني پرداخته است.

گواهي‌نامه‌هاي علمي:
*‌ درس خارج حوزه 11 سال
*‌ مجوز تدريس تمامي دروس معارف اسلامي در تمامي دانشگاه‌ها
*‌ رتبه استادياري از سوي معاونت دروس معارف اسلامي و دانشكده حديث

تقديرنامه‌هاي علمي
*‌ شخصيت و حقوق زن در اسلام/ پژوهش فرهنگي سال، 1379
*‌ مقاله نگاهي تاريخي به مساله فقه و زمان/ چهارمين جشنواره مطبوعات، 1374
*‌ مقاله نوروز در روايات اسلامي/ جشنواره مطبوعات اصفهان، 1379
*‌ مجموعه ميراث حديث شيعه/ همايش بزرگداشت حاميان نسخ خطي، 1380

مسووليت‌هاي اجرايي و علمي:
1- دبير علمي كنگره علمي زمان و مكان در سال 1374، 1373
2- مسووليت واحد فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات دفتر تبليغات اسلامي، 74-‌1376
3- مسووليت مركز مطالعات و تحقيقات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، 75-‌1377
4- سردبير فصلنامه حكومت اسلامي از آغاز تا شماره، 12
5- سردبير فصلنامه علوم حديث، از آغاز تاكنون.
6- قائم مقام و مدير مسوول دو ماهنامه حديث زندگي از 1380 تاكنون
7- مسوول كميته فرهنگي ستاد يكصدمين سال امام خميني(ره) 1378
8- مسووليت مركز تحقيقات دارالحديث، از سال 1376 تاكنون
9- مسووليت كتابخانه تخصصي فقه و حقوق، از سال 1377 تاكنون
10- عضويت در شوراي دين پژوهان كشور، شوراي علمي دايره‌المعارف زنان، ستاد ترويج انديشه‌هاي امام و...

تاليفات:
1- مسافرت در اسلام، ويرايش اول، دي 1367، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 64 صفحه، پالتويي
2- تقويم عبادي، 1371، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 120 صفحه، رقعي، ويرايش دوم، سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1381
3- كتابشناسي اصول فقه شيعه، دي 1371، دفتر تبليغات اسلامي، قم، 208 صفحه، رقعي
4- آيينه داران خورشيد، جلد يك، تابستان 1372، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 163 صفحه، رقعي
5- مرزهاي ارتباط با كفار (طرح پژوهشي)، پاييز 1372، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 69 صفحه، پالتويي
6- رساله‌هاي فقهي(1) بلوغ دختران، الف: ويرايش اول بهار 1376، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي، قم، 431 صفحه، وزيري ب: ويرايش دوم، سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1380.
7- دو راهي‌هاي زندگي، پاييز 1376، سازمان تبليغات اسلامي، 120 صفحه، رقعي
8- مدخل الي فلسفه الفقه، زمستان 1376، 112 صفحه، رقعي
9- حجاب/ زمستان 1376، پژوهشگاه، 72 صفحه، پالتويي
10- زن، الف: 1377، نشر خرم، 240 صفحه، رقعي، ب: ترجمه به انگليسي
11- آشنايي با متون حديث و نهج‌البلاغه، جلد يك، 1377، مركز جهاني علوم اسلامي، 230 صفحه، وزيري
12- ترجمه به عربي با عنوان طرق معرفه النصوص و نهج‌البلاغه، مركز جهاني علوم اسلامي، 1380
13- ميراث حديث شيعه، دفتر اول تا هفتم، 77-‌1380، مركز تحقيقات دارالحديث
14- فقه پژوهي، الف: ويرايش اول 1378، نشر ايران نگين، 384 صفحه، وزيري، ب: ويرايش دوم (با اصلاحات و نمايه) 1379، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
15- فمينيسم، انتشارات بين‌المللي مهدي، تابستان 1378، 915 صفحه، رحلي
16- خردگرايي در قرآن و حديث، ترجمه (العقل و الجهل في القرآن و السنه)، دارالحديث، 1378، وزيري
17- سياستنامه امام علي(ع)، ترجمه جلد چهارم موسوعه امام علي، دارالحديث، 1379، وزيري
18- يادنامه علامه مجلسي، 3 جلد، 1379 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزيري
19- امام علي از نگاه دانشوران، 3 جلد، بهار 1380، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزيري
20- زن در سخن و سيره امام علي (عليه‌السلام)، دانشگاه علامه طباطبايي، 1381

مقالات:
1- سه نكته درباره پوشش/ حديث زندگي 6
2- معرفي كتاب مصادقه الاخوان/ حديث زندگي1
3- شادابي و دينداري/ حديث زندگي پيش شماره 2
4- راهبردهاي اجتهادي امام در حل معضلات اجتماعي نظام اسلامي/ حضور 32
5- نقد شيوه تدوين و تدريس اصول فقه در حوزه‌هاي علوم اسلامي، آينه پژوهش، شماره 15، مهر-‌ آبان 1371، صفحه 4-‌ 17
6- راهنماي پژوهش در قصه‌هاي قرآن، آينه پژوهش، شماره 15، مهر -‌آبان 1371، صفحه 98-‌102
7- بلوغ دختران، مجله فقه، كتاب اول، بهمن 1372، صفحه 22-9-‌296
8- معرفي مناهج الوصول الي علم الاصول، آينه پژوهش، شماره 15، خرداد -‌تير 1373، صفحه 69-‌78
9- آفرينش انسان در الميزان، مجله بينات، شماره 2، تابستان 1373، صفحه 24-‌39
10- طرح پژوهش مساله اهم آينه پژوهش، شماره 26، مرداد-‌شهريور 1373، صفحه 69-‌78
11- سيري در فرائد الاصول، مجله آينه پژوهش، شماره 27، مهر-‌آبان 1373، صفحه 6-‌28
12- تاملي در كتاب الزكاه، مجله آينه پژوهش، شماره 27، مهر-‌آبان 1373، صفحه 63-‌65
13- معرفي كتاب «تحريرات في الاصول»، آينه پژوهش، شماره 8، آذر -‌دي 1373، صفحه 75-‌77
14- معرفي «رساله انفسنا»، مجله بينات، شماره 4، زمستان 1373، صفحه 183-‌185
15- كتابشناسي توصيفي فقه مقارن، مجله نقد و نظر، شماره 2، زمستان 1373، صفحه 267-‌287
16- نقد يك كتاب درسي، مجله آينه پژوهش، شماره 31، فروردين ارديبهشت 1374، صفحه 68-‌72
17- تاملي در كتاب «المدخل الي عذب المنهل» مجله آينه پژوهش، شماره 32، خرداد-‌ تير 1374، صفحه 57-‌61
18- معرفي كتاب «فقه الامام الصادق عليه السلام» مجله فقه، شماره 3، بهار 1374، صفحه 287-‌302
19- نظره الي طرق توثيق النصوص، مجله الفكر الاسلامي، شماره 13-‌14، محرم-‌جمادي 1417 قمي، بهار-‌ تابستان 1374، صفحه 253-‌286
20- طرح پژوهشي علم حديث، مجله آينه پژوهش، شماره 33، مرداد-‌ شهريور 1374، صفحه 75-‌86
21- نگاهي به كتاب «مسايل حرجه في فقه المراه» مجله آينه پژوهش شماره 34، مهر-‌ آبان 1374، صفحه 71-‌73
22- گسترش در متعلقات احكام-‌ ابزار قصاص ...، مجله فقه، شماره 6 زمستان 1374، صفحه 89-‌110
23- نگاهي تاريخي به مساله فقه و زمان، مجله آينه پژوهش، شماره 36، بهمن-‌ اسفند 1374، صفحه 4-‌25
24- سيري در «المفصل في احكام المراه»، مجله آينه پژوهش، شماره 37، فروردين-‌ ارديبهشت 1375، صفحه 12-‌18
25- درآمدي بر قلمرو فقه، مجله نقد و نظر، شماره 6، بهار 1375، صفحه 208-‌229
26- روابط اقتصادي مسلمانان با كفار، مجله فقه، شماره 7-‌8، بهار-‌ تابستان 1375، صفحه 295-‌324
27- معرفي كتاب «قراءه جديده الفقه المرأه الحقوقي» مجله آينه پژوهش، شماره 39، خرداد-‌ شهريور 1375، صفحه 85-‌86
28- سيري در «تحرير المرأه في عصر الرساله» مجله آينه پژوهش، شماره 40، مهر-‌ آبان 1375، صفحه 10-‌15
29- زن در فرهنگ اسلامي، مجله پيام زن، شماره 56، آبان 1375 صفحه 40-‌45
30- درآمدي بر شيوه‌هاي ارزيابي اسناد احاديث، مجله علوم حديث، شماره 1 پاييز 1375، صفحه 69-‌99
31- ميراث ماندگار (سرمقاله)، مجله علوم حديث، شماره يك، پاييز 1375، صفحه 4-‌8
32- راز بالندگي (سرمقاله)، مجله حكومت اسلامي، شماره يك، پاييز 1375
33- نقل به معنا، مجله علوم حديث، شماره 2، زمستان 1375، صفحه 39-‌56
34- علوم حديث، پژوهش و آموزش (سرمقاله)، مجله علوم حديث، شماره 2، زمستان 1375، صفحه 2-‌6
35- سرمقاله، مجله حكومت اسلامي، شماره 2، زمستان 1375
36- تعاطي افكار (سرمقاله)، مجله حكومت اسلامي، شماره 3، بهار 1376
37- آرمان حكومت ديني (سرمقاله)، مجله حكومت اسلامي، شماره 4، تابستان 1376، صفحه 2-‌7
38- اجتهاد در فهم نصوص (سرمقاله)، مجله علوم حديث، شماره 3، بهار 1376
39- تصحيح رساله‌اي در معناي حديث ما ترددت، مجله علوم حديث، شماره 3، بهار 1376
40- تاريخ صدور حديث (سرمقاله)، مجله علوم حديث، شماره 4، تابستان 1376، صفحه 81
41- تاملي در احاديث نقصان عقل زنان، مجله علوم حديث، شماره 4، تابستان 1376، صفحه 81
42- عدالت به مثابه قاعده فقهي، مجلد نقد و نظر، شماره 10-‌11، صفحه 184
43- استقلال اقتصادي زن، مجله پيام زن، شماره 64
44- سهم زنان در نشر حديث، مجله آينه پژوهش، شماره 43
45- معرفي «الجهود العلميه للمرأه في القرنين الخامس و السادس الهجريين»، مجله آينه پژوهش، شماره 45
46- گسترش در متعلقان احكام-‌ ابزار لهو، مجله فقه، شماره 7-‌10
47- زن و سياست گرايش‌ها و نگارش‌ها، مجله حكومت اسلامي، شماره 4، صفحه 166-‌183
48- انتظار جانمايه زندگي، مجله موعود
49- حضانت و ولايت كودكان، پيام زن
50- آيا امام مجتبي مطلاق بود؟ پيام زن
51- اجتهاد گروهي، آينه پژوهش، شماره 50
52- معرفي كتاب «عقد الجمان»، آينه پژوهش، شماره 50
53- پيام غدير حجيت عصمت خلافت معصوم (سرمقاله)، علوم حديث، شماره 7
54- امام خميني اسوه‌اي جامع (سرمقاله)، مجله حكومت اسلامي، شماره 7
55- مجلس خبرگان از نگاه امام خميني (سرمقاله)، مجله حكومت اسلامي، شماره 8
56- پيامبري زنان، پيام زن
57- فقه حكومتي، نقد و نظر
58- خاندان خوانساري و ترجمه حديث، مجله علوم حديث، شماره 11
59- كتابشناسي توصيفي كتب حديث شيعه، مجله علوم حديث، شماره 8
60- كتابشناسي توصيفي ديوان امام علي(ع)، مجله علوم حديث، شماره 9
61- دولت ديني و حريم خصوصي، مجله حكومت اسلامي، شماره 12
62- امام خميني و قانونگرايي، مجله حكومت اسلامي، شماره 11
63- سال امام، آرزوهاي امام، مجله حكومت اسلامي، شماره 12
64- گستره آزادي زنان از نگاه امام خميني، مجله پيام زن
65- ازدواج دختر بچه‌ها، مجله پيام زن
66- زن در قانون اساسي و قوانين موضوع، مجله پيام زن
67- رابطه قرآن و حديث، مجله علوم حديث، شماره 5
68- تصحيح رساله‌اي در شرح حديث حقيقت، ميراث حديث، دفتر دوم
69- تصحيح رساله‌اي در شرح حديث (من عرف نفسه) ميراث حديث، دفتر اول
70- اصابت در رمي جمرات، ميقات، 26، زمستان 1377
71- كتابخانه‌هاي مدينه منوره، ميقات، شماره 27 بهار 1378
72- تمكين و نشوز در فقه و قانون، پيام زن
73- فلسفه فقه، يادنامه آيت‌الله خاتمي
74- امام خميني و احياي عدالت، مجموعه مقالات كنگره احيا، جلد يك
75- مكتب اصولي امام خميني، آينه پژوهش 59
76- پژوهشي در نيابت در ذبح، ميقات حج 30
77- امام خميني در فقه الحديث، علوم حديث 14
78- اختلاف و برادري در انديشه سياسي امام، كنگره امام و حكومت اسلامي
79- نوروز در روايات اسلامي، علوم حديث 15
80- دانش‌هاي حديثي گذشته، حال و آينده، علوم حديث 16
81- قواعد فهم سيره سياسي امير مومنان، علوم حديث 18
82- دين و برنامه ريزي فرهنگي، فرهنگ سياست سال 1377 و 1379
83- ادب ديني اختلاف، مجموعه وفاق
84- راهبردهاي شيوه اجتهادي امام خميني، حضور (چاپ مكرر)
85- مقاصد الشريعه في مكتب اهل البيت، قضايا اسلاميه، شماره 13
86- مقاصد شريعت، عصر ما (سخنراني موسسه توسعه دانش و پژوهش)
87- ديوان امير المومنين عليه السلام، دانشنامه امام علي عليه السلام
88- حقوق زن از نگاه امام علي عليه‌السلام، دانشنامه امام علي عليه‌السلام
89- بايسته‌هاي پژوهشي در علوم حديث، نشريه پژوهش و حوزه، شماره 8، زمستان 1380
90- نشريه راه سوم، شماره 2
*** 
دانشنامه عقايد اسلامي/ تاليف محمد ري‌شهري؛ ترجمه مهدي مهريزي، عبدالهادي مسعودي، علي نقي خداياري و رضا برنجكار (7 جلد)

درپي برگزيده شدن كتاب «دانشنامه عقايد اسلامي» به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي در سال 1386، گفت‌وگويي با دكتر مهدي مهريزي انجام داده‌ايم كه مي‌خوانيد.
-‌ در آثارتان بيشتر به چه مباحثي پرداخته‌ايد؟
بحث‌هاي اصلي در موضوعات ديني، شناخت توحيد و خداشناسي برپايه احاديث است تا هر كسي كه در عرصه قرآن و حديث نياز به جوابي دارد، بتواند استفاده كند.
-‌ اين دانشنامه چه ويژگي‌هايي دارد؟
براساس قرآن و حديث و منابع اوليه است. در اين دانشنامه سعي شده تا بر تحليل استوار و محكم باشد. ارايه آن به زبان عقلي و علمي قابل توجه است و به همين دليل تمام مطالب آن قابل دفاع و تبيين عقلاني است.
-‌ مطالعات جانبي شما در چه موضوعاتي است؟
آشنايي با متون حديث و نهج‌البلاغه، ميراث حديث شيعه و....
-‌ آثار شما مخاطبان خاص دارد؟
معمولا افراد نخبه به آن رجوع مي‌كنند. مخصوصا درباره متن‌هاي عربي. البته مي‌توان آن را ساده هم كرد تا براي طيف‌هاي پايين‌تر نيز مورد استفاده باشد. اما بيشتر استادان حوزه و دانشگاه از آن استفاده مي‌كنند.
-‌ چه عناويني در اين دانشنامه به كار رفته است؟
بخش مسايل زنان، مسايل ديني و حقوقي آن، انسان‌شناسي فقهي-‌ شخصيت و حقوق زن در اسلام كه در زن در انديشه اسلامي، بعضا به عربي ترجمه شده؛ كارهاي حديثي، مطالعات حديثي و حديث پژوهي.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 16893
 


 
۱۳۹۰-۱۲-۲۸ ۱۸:۲۶:۰۹
متشكرم. مطالب عالي كامل و جامع بود.ياعلي (33061)