۳
 

با برگزيدگان كتاب سال 1386 _ سياوش جمادي

 
تاریخ انتشار : شنبه ۴ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱۰:۲۲
 
 
سياوش جمادي، بهمن 1330 در تهران به دنيا آمد. وي دوره ابتدايي و تحصيلات متوسطه خود را در جهرم و شيراز گذراند و در سال 1349 پس از اخذ مدرك ديپلم در رشته طبيعي، به دانشكده حقوق دانشگاه تهران وارد شد و مدرك كارشناسي خود را در سال 1353 اخذ كرد.
با برگزيدگان كتاب سال 1386 _ سياوش جمادي
 
جمادي، در سال 1355 مدرك كارشناسي ارشد خود را در ادبيات انگليسي و فلسفه غرب، از دانشگاه علامه طباطبايي دريافت كرد.
از سياوش جمادي، تاكنون 10 عنوان كتاب و مقاله، تاليف و ترجمه شده است. مقاله‌هاي وي، عموما در نشرياتي چون همشهري، شرق، اعتماد، فصلنامه خوانش، خردنامه و... به چاپ رسيده‌اند.
عنوان پايان نامه ادبيات انگليسي:
The thematic and schematic function of time in the sound & fury.
نقش درونمايه‌اي و مضموني زمان در خشم و هياهو (از ويليام فاكنر)
عنوان پايان نامه فلسفه: مقدمات هستي انسان در انديشه مارتين هايدگر
تاليفات و ترجمه‌ها:
1-‌ سينما و زمان، همراه با فيلمنامه داستان عامه پسند از كوينتين تارانتينو (1377)، ترجمه و تاليف
2-‌ نامه‌هايي به ميلنا از فرانتس كافكا (1378): ترجمه
3-‌ يادبود ايوب در جهان كافكا (همراه با آثاري از كافكا): ترجمه و تاليف (1379)
4-‌ هايدگر و سياست، اثر ميگل دبيستگي (1381)
5-‌ سيري در جهان كافكا: تاليف: برنده كتاب سال ادبيات در بيست و دومين دوره (1382)
6-‌ نيچه: درآمدي به فهم فلسفه ورزي او. اثر كارل ياسپرس (1383)
7-‌ متافيزيك چيست؟ اثر مارتين هايدگر (1383) تشويق شده در بيست و سومين دوره كتاب سال در رشته فلسفه غرب (ترجمه همراه با شرح آراي هايدگر)
8-‌ زبان اصالت در ايدئولوژي آلماني، اثر نئودور آدرلو (1385)
9-‌ زمينه و زمانه پديدارشناسي (تاليف) 1385. برنده بيست و پنجمين دوره كتاب سال در فلسفه
10-‌ هستي و زمان اثر مارتين هايدگر (1386) ترجمه 
در دست چاپ:
چه باشد آنچه گويندش تفكر، از مارتين هايدگر
نقد و تفسير آن، از فرانتس كافكا
در دست ترجمه:
تئوري زيبايي شناسي، از تئودور آدرنو
شمار زيادي مقاله، پاورقي و نقد كتاب در مطبوعات از جمله:
پاورقي «خشت اول» (فلسفه به زبان ساده) در همشهري، نقد و تفسير «كيفر آتش» (الياس كانتي)، «ترس و لرز» (كي يركگور)، «يادداشت‌هاي زير زميني» (داستايفسكي) و غيره در فصلنامه خوانش، «طرح، روش و مضامين هستي و زمان» و «گذار پديدار شناسي: شرح انديشه‌هاي امانويل لويناس» در كتاب ماه فلسفه و مقالاتي در خردنامه، همشهري، شرق، اعتماد و... 
***
زمينه و زمانه پديدار شناسي تاليف سياوش جمادي-‌ تهران: ققنوس، 1385-‌ 1014 صفحه-‌ مصور 

درپي برگزيده شدن كتاب «زمينه و زمانه پديدار شناسي» به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي در سال 1386، با «سياوش جمادي» گفت‌وگويي انجام داده‌ايم كه مي‌خوانيد.

-‌ درباره كتاب اخيرتان به نام «زمينه و زمانه پديدارشناسي (جستاري در زندگي و انديشه‌هاي هوسرل و هايدگر)» توضيح دهيد؟
پديدار شناسي آلمان از بدو پيدايش در مكتب فرانتس برنتانو تا پايان عمر هايدگر، عمدتا شامل برنتانو، هوسرل و هايدگر مي‌شود بنابراين، اين كتاب درباره همه پديدارشناسي‌ها نيست و از جمله پديدارشناسي فرانسوي نيز در اين كتاب به صورت مبسوط و منظم بررسي نشده اما سعي شده تا پديدار شناسي را نه فقط به عنوان يك فكر بلكه به عنوان جرياني كه برخاسته از زمينه‌ها و شرايط خاص آلمان در دهه 20 و دهه 30 بوده، بررسي كند. بنابراين در ضمن بيان انديشه‌ها و تفصيل آن‌ها، زمينه و زمانه پديدارشناسي به حوادث و وقايع و رخدادهاي تاريخي شخصي فيلسوفان پرداخته و چالش‌ها و كشمكش‌هاي فكري هم زمان با پديدارشناسي را به موازات هم و هماهنگ با هم بررسي مي‌كند.

-‌ نوشته‌هاي شما بيشتر بر چه محوري است؟
در حيطه ادبيات، فلسفه و نقد ادبي، البته معمولا نوشته‌هايم بر موضوعي از پيش تعيين شده نبوده و به عنوان يك قاعده كلي به طرف ادبيات يا فلسفه و... نرفته‌ام. در طول زمان و از دوران جواني به علتي كه بر خود من پوشيده است، بر اين امواج رانده و به سوي انديشه‌هايي در اين رشته‌ها كشيده شده‌ام. چه بسا بسياري از اين رشته‌ها بر اثر رويارويي و تصادف‌هايي بوده كه خودم در آن‌ها نقش تعيين كننده اي نداشته‌ام. بعد از آمدنم به تهران و ورود به دانشكده حقوق قضايي، محافل و مباحث روشنفكرانه زمان توجهم را به اين رشته‌ها جلب كرد.
 
-‌ پديدار شناسي به چه معنايي است؟
يك روش فلسفي كه براي شناخت فرآيند آگاهي و هستي شناسي است و نخستين بار با ادموند هوسول فيلسوف آلماني بنا نهاده شد. اساس پديدارشناسي، تحليل و منطق سوري و مفهوم‌پردازي به صورت كلاسيك در عالم فلسفه نيست، بلكه كوششي است براي اين كه چيزها خود را آنگونه كه هستند نشان دهند. بنابراين برهان خاص پديدارشناسي نشان دهندگي است و اين كه چه روش‌هايي بايد به كاربرد تا پديدارها خود را نشان دهند و مباحث و روش‌هاي گوناگون دشواري را در بر مي‌گيرد كه پديدارشناسان با عناوين مختلف به آن مي‌پردازند مثل «فروكاست»، «تعليق» و... 

-‌ مساله پديدارشناسي از سوي بسياري از فيلسوفان مطرح بوده، هوسرل و هايدگر چه ويژگي در پديدارشناسي داشته‌اند كه به آن‌ها پرداخته‌ايد؟
اگرچه فيلسوفي مانند كانت از فنومن سخن مي‌گويد اما فنومن او با فنومن پديدارشناسان تفاوت دارد يا مثلا هگل پديدارشناسي روح را عنوان مي‌كند اما اين نيز پديدارشناسي به معني رسمي كلمه نيست، چون پديدار از ديد هگل نوعي تجلي مفاهيم در روح مطلق است. پديدارشناسي هوسرل يعني داده مشهود آگاهي و از ديد هايدگر يعني خود نشان دهندگي موجودات از جانب خودشان و از حيث هستي‌شان.
 
-‌ پديدارشناسي به معنايي كه منظور شماست در «موريس مرلوپونتي» و «ژان پل سارتر» و «پل ريكور» هم هست، چرا شما سراغ هايدگر رفته‌ايد؟
شايد خيلي بلند پروازانه به نظر برسد اما بناي من اين بود كه پديدار شناسي را از بدو پيدايش آغاز كنم و سرگذشت پديدارشناسي و پديدارشناسان معروف را شخصا گردآورم. 

-‌ كتاب‌هايتان را آسيب‌شناسي هم كرده‌ايد؟
از نظر تيراژ زياد نبوده. كتاب «نيچه درآمدي به فهم فلسفه ورزي او از كارل ياسپرس» به چاپ دوم رسيد. كتاب «متافيزيك چيست»، از مارتين هايدگر نيز پنج بار چاپ شد. كساني كه كتاب‌هايم را خوانده‌اند از نظر كميت زياد نبوده‌اند اما آن‌ها كه خوانده‌اند بسيار به خواندن آن مصر بوده‌اند. شايد در اوايل كار كمال‌گرايي بر نويسنده و مترجم غالب‌تر است يا لااقل در مورد من اينطور بود. بعد به تدريج دريافتم كه نفس و ذات نوشتن به نوعي در معرض داوري نهادن فكر است و مشاركت دادن ديگري در يك انديشه يا تصوير يك فكر. بنابراين اين هراس كه بايد عقل كل باشم تا قلم به دست بگيريم، به زودي در من از بين رفت و بعد از مدتي جرأت بيشتري در ابراز انديشه و انتشار آن پيدا كردم و تحمل بيشتري هم در قبول انتقاد و اصلاحاتي كه ديگران انجام مي دهند به دست آوردم. خودم هم نسبت به آثارم ديدي انتقادي دارم. مثلا اولين كتابم با عنوان «سينما و زمان» را كه ناشر تصميم به چاپ مجدد آن گرفت او را از اين كار بازداشتم زيرا با فكري كه الان دارم، شايد نيمي از كتاب را نيازمند به تغيير مي‌بينم. 

-‌ چند ساعت در روز مطالعه مي‌كنيد؟
از ساعت 2 بعدازظهر كه مطالعه و نوشتن را آغاز مي‌كنم تا 5 صبح فردا به اين كار ادامه مي‌دهم. 

-‌ در سال‌هاي گذشته هم كتابتان در جشنواره كتاب سال شركت داشته است؟
بله در بيست و دومين دوره در رشته ادبيات «كتاب سيري در جهان كافكا» برنده جايزه شد.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 16240
 


 
۱۳۸۹-۰۵-۲۲ ۱۴:۲۳:۵۵
مطالب بسیار مفید است (10197)
 
۱۳۹۰-۰۹-۰۷ ۱۹:۵۷:۱۱
با سلام واحترام و خسته نباشيد اينجانب دانشجوي ارشد ترم يك مي باشم و استرس پايان نامه تمام وجودم را فرا گرفته خواهشمندم اگه امكانش هست من راازراهنمايي هاي خود بهره مند سازيد
با تشكر (28359)
 
۱۳۹۰-۰۹-۰۷ ۲۰:۰۱:۱۹
باعرض سلام وخسته نباشيد
اگر كلمه انگليسي اصطلاحات فلسفي را داخل پرانتز مي نوشتيد خيلي خوب بود با تشكر (28360)