نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر نقلی » ادبیات

انتشار دفتر نخست «اسناد معماري ايران»

۲۳ فروردين ۱۳۸۹ ساعت ۹:۵۲

دفتر نخست «اسناد معماری ایران» تصحیح عمادالدین شیخ الحکمایی با همکاري راضیه یاسری، محمود نظری و اکرم سلطانی منتشر شد.\

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در نخستین جلد این مجموعه به منزله‌ای از مسیر آینده کار 9 سند که برخی بیش از یک متن را در خود جای داده و مجموعا 12 وقف‌نامه را دربرمی‌گیرد عرضه شده است. 

تنوع زمانی و جغرافیایی از معیارهای گزینش وقف‌نامه‌های این مجلد است.

وقف‌نامه آستانه شاه‌زاده حسین قزوین 773 ق، وقف‌نامه امام‌زاده جعفر دامغان(1) 815 ق، وقف‌نامه امام‌زاده جعفر دامغان(2) 948 ق،
وقف‌نامه خانقاه حسینیه و گنبد سبز نطنز 857 ق، وقف‌نامه آب فرات 935ق، وقف‌نامه قنات خیرات کازرون 1117ق، وقف‌نامه قنات دولت آباد یزد 1212ق، وقف‌نامه مدرسه سپه‌سالار تهران 1297ق، وقف‌نامه عمادالملکی طبس(1) 1300 ق، وقف‌نامه عمادالملکی طبس(2) 1300ق، وقف‌نامه عمادالملکی طبس(3) 1301 ق و وقف‌نامه موزه مقدم تهران 1351ش در دفتر نخست ارايه شده است. 

دفتر نخست «اسناد معماري ايران» تصحیح عمادالدین شیخ الحکمایی با همکاري راضیه یاسری، محمود نظری و اکرم سلطانی از سوي موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» منتشر شده است.