كتاب پنجم دينكرد در بازار كتاب

 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۸۶ ساعت ۱۱:۲۷
 
 
"كتاب پنجم دينكرد" كار مشترك ژاله آموزگار و احمد تفضلي شامل آواشناسي ، ترجمه، تعليقات ، واژه نامه ، متن پهلوي است كه منتشر شد.
كتاب پنجم دينكرد در بازار كتاب
 
"كتاب پنجم دينكرد" جزو آثاري از ادبيات پهلوي است كه مطالب آن به صورت پرسش و پاسخ مطرح مي شوند .

اين كتاب صفحات 433تا 470 كتاب دينكرد چاپ مدن را در بر مي گيرد .اين اثر بر پايه متن هاي اوستا و ترجمه هاي آن تدوين شده است.

كتاب شامل دو بخش اصلي است .بخش اول "كتاب پنجم دينكرد" مشتمل بر پاسخ هايي است كه آذر فرنبغ فرخ زادان در كتاب موسوم به سمرا به پرسش هاي شخصي به نام يعقوب خالدان داده است.

در اين بخش به اختصار سرگذشت دين اورمزد ،پيش از زردشت سخن مي گويد و سپس شرح زندگاني زردشت از هنگام تولد ،دوران كودكي ،پيامبري و سرانجام درگذشت او به اختصار نقل شده است.

بخش دوم اين كتاب شامل پاسخ هايي است كه اين دانشمند به سي پرسش مطرح شده از جانب شخصي مسيحي به نام بخت ماري مي دهد.

پس از شش سال كه از چاپ اين كتاب به زبان فرانسه در پاريس مي گذرد، اكنون ترجمه فارسي آن توسط انتشارات معين با جلد گالينگو و در 237 صفحه در قطع وزيري منتشر شده است.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 4877