گل آذين منتشر مي‌كند

مجموعه مقالات تاريخ و فرهنگ ايران زمين

23 آذر 1387 ساعت 12:17

گزارشگر :

«در فرهنگ خود زيستن» عنوان مجموعه مقالاتي است در حوزه‌هاي مختلف تاريخ و فرهنگ ايران زمين كه به كوشش دكتر علي بلوكباشي به رشته تحرير درآمده و توسط انتشارات گل آذين منتشر مي‌شود.\


مدير انتشارات گل‌ آذين با بيان اين مطلب به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) گفت: «اين كتاب مجموعه‌اي از 30 گفتار و مقاله در حوزه‌هاي مختلف تاريخ و فرهنگ عامه ايران زمين است كه توسط دكتر علي بلوكباشي گردآوري مي‌شود.»

پروين صدقيان خاطرنشان كرد: «اين كتاب در پنج بخش تنظيم شده كه هر فصل محتواي مختلفي را درباره فرهنگ و تمدن ايران زمين به تصوير مي‌كشد.»

وي به بخش‌هاي كتاب اشاره كرد و گفت: «كليات و فرهنگ، زبان و ادبيات عامه، دانش و فناوري در حوزه فرهنگ عامه، هنر در حوز‌ه‌هاي فرهنگ عامه، مناسك، شعاير آييني و مذهبي از جمله بخش‌هاي اين كتاب است كه هر كدام زيربخش‌هايي را نيز شامل مي‌شود.»

صدقيان خاطرنشان كرد: «اقوام ايراني در طول تاريخ حيات اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تعلق جمعي به فرهنگ ملي خود داشته و همواره به هنگام تهاجمات تاريخي اين فرهنگ ملي را حفظ كرده‌اند.»
مدير انتشارات گل آذين يادآور شد: «هر كدام از قوم‌هاي مختلف حس، علاقه و وفاداري به فرهنگ، زبان، دين، مذهب قومي خود داشته و يكپارچه با روحيه ملي‌گرايي در برابر تهاجمات خارجي از فرهنگ خود پاسداري كرده و از فرهنگ‌هاي شايسته ديگر نيز بهره گرفته‌اند.»

وي افزود: «اين كتاب دربرگيرنده مقالات مختلفي درباره فرهنگ و تمدن ايران زمين است و مي‌تواند منبعي براي پژوهشگران و علاقه‌مندان اين حوزه باشد.»


کد مطلب: 30553

آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/30553/مجموعه-مقالات-تاريخ-فرهنگ-ايران-زمين

ایبنا
  http://www.ibna.ir