پيشتازي كتاب‌هاي كمك درسي و ادبيات

 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۶
 
 
کتاب‌های کمک درسی از مجموع شش هزار و 961 عنوان کتاب منتشر شده در مهر ماه امسال، از سایر موضوعات سبقت گرفته و با 1701 عنوان پیشتاز است.
 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) آمار نشر كتاب نشان مي‌دهد در مهرماه امسال تعداد 6961 عنوان كتاب منتشر شده كه در مقايسه با 7707 عنوان كتاب در دوره زماني مشابه سال گذشته، 10 درصد كاهش داشته است و ميانگين قيمت هر كتاب با افزايش 34 درصدي روبه رو شده است.

موضوعات ادبيات با 1259 عنوان، علوم عملي با 773عنوان، كودك و نوجوان با 748 عنوان،  علوم اجتماعي با 642 عنوان  بعد از موضوع كمك درسي، در رده‌هاي بعدي قرار دارند. در حوزه تاليف، موضوع كمك درسي در صدر قرار دارد و موضوعات ادبيات، دين، علوم عملي، علوم اجتماعي و كودك جايگاه‌هاي بعدي را از آن خود كرده‌اند.

در مهرماه در حوزه ترجمه بيشترين تعداد كتاب‌ها به موضوع ادبيات اختصاص داشت و موضوعات علوم عملي با ۲۸4 عنوان، كودك با 271 عنوان، فلسفه با 187 عنوان و دين با 107 عنوان در رتبه‌هاي بعدي قرار داشتند.
از مجموع شش و 691 عنوان كتاب منتشر شده در مهرماه سال جاري، پنج هزار و 468 عنوان در تهران به چاپ رسيده اند و مابقي آن را  استان ها و شهرهاي ديگر راهي بازار نشر كرده اند. همچنين، از مجموع كل كتاب هاي منتشر شده در اين ماه چهار هزار و 15 عنوان چاپ اول و دو هزار و 946 عنوان بازچاپ هستند.
در اولين ماه پاييزه سال 97،  بيشترين آثار چاپ اول به موضوع ادبيات اختصاص پيدا كرد و موضوعات علوم عملي، كمك درسي، علوم اجتماعي و دين در جايگاه هاي بعدي قرار گرفته اند. همچنين، موضوعات كمك درسي، ادبيات، كودك و علوم عملي به ترتيب بيشترين ميزان موضوعات بازچاپي را داشتند.

در مهرماه سال جاري بيشترين شمارگان كل با چهار ميليون و 359هزار و 250نسخه به موضوع كمك درسي و پس از آن، كتاب‌هاي كودك و نوجوان با يك ميليون و  541 هزار و 440 نسخه، موضوع ادبيات با يك ميليون و 164 هزار و 446 نسخه، موضوع دين با 937 هزار و 453 نسخه اختصاص دارد.

بر اساس آمار كتاب‌هاي منتشر شده در استان‌ها نسبت به كل كشور در مهرماه در استان تهران، 5هزار  و 468عنوان كتاب منتشر شده است كه اين ميزان 78 درصد عناوين منتشر شده كل كشور را در برمي‌گيرد .بعد از استان تهران، خراسان رضوي، قم، آذربايجان شرقي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
كتاب‌هاي منتشر شده در بازه زماني مهرماه سال 1396از سوي 10 هزار و 99 پديدآورنده انتشار يافته كه از اين تعداد سه هزار و 153 نفر زن و شش هزار و 946 نفر مرد بودند. اين آمار در سال جاري براي پديدآورندگان زن با تغييري مواجه نشده است اما براي پديدآورندگان مرد كاهش پنج درصدي داشته است.

بر اساس آمار نشر كتاب در مهرماه سال ۱۳۹7، انتشارات آموزشي تاليفي ارشدان با 57 عنوان كتاب چاپ اول در صدر ناشران عمومي پركار قرار گرفته است. پل با 56 عنوان شامل 4عنوان چاپ اول و ۵2 عنوان بازچاپ در جايگاه دوم قرار گرفت و بعد از آن، انتشارات جنگل با ۴8 عنوان كتاب شامل 21 عنوان چاپ اول و 27 عنوان بازچاپ در رتبه سوم قرار گرفت. همچنين انتشارات مرواريد  با 48عنوان شامل 8 عنوان چاپ اول و 40 عنوان بازچاپ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي با 46 عنوان شامل 44 عنوان چاپ اول و 2 عنوان بازچاپ، نشر چشمه با 45 عنوان شامل 5عنوان چاپ اول و 40 عنوان بازچاپ و نيز انتشارات رازنهان با 40 عنوان چاپ اول، انتشارات روزنه با 36عنوان شامل 35 عنوان چاپ اول و يك عنوان بازچاپ، نشرني با 36 عنوان كتاب شامل سه چاپ اول و 33 عنوان بازچاپ و انتشارات نگاه با 35 عنوان كتاب شامل 10 عنوان چاپ اول و 25 عنوان بازچاپ در جايگاه‌هاي چهارم تا دهم قرار گرفتند.

انتشارات آذين گستر با 58 عنوان كتاب شامل 44 عنوان چاپ اول و 14 عنوان بازچاپ، انتشارات قدياني با 48عنوان شامل 22 عنوان چاپ اول و26 عنوان باز چاپ، شركت انتشارات فني ايران با 43عنوان شامل 24 عنوان چاپ اول و 19 بازچاپ، انتشارات شهر قلم با 32 عنوان كتاب شامل 15 عنوان چاپ اول و 17 عنوان بازچاپ، انتشارات ذكر با 30 عنوان چاپ مجدد، انتشارات سمير با 23 عنوان چاپ مجدد، بين المللي گاج  با 18 عنوان شامل 12 عنوان چاپ اول و 6 عنوان بازچاپ، انتشارات جنگل با 18 عنوان كتاب شامل 7 عنوان چاپ اول و 11 عنوان بازچاپ، انتشارات شهر زبان با 18 عنوان كتاب چاپ اول و انتشارات پرتقال با 17عنوان كتاب شامل يك عنوان كتاب چاپ اول و 16 عنوان كتاب بازچاپ در فهرست ۱۰ ناشر كودك پركار مهرماه سال ۹7 قرار گرفتند.

همچنين، بر اساس آمار نشر كتاب در مهر ماه سال ۱۳۹7 انتشارات بين المللي گاج با 454 عنوان كتاب منتشره شامل 84 عنوان چاپ اول و 370 عنوان بازچاپ در صدر ناشران آموزشي قرار گرفت. انتشارات خيلي سبز با 285 عنوان كتاب شامل 25 عنوان كتاب چاپ اول و 260 عنوان بازچاپ در جايگاه دوم قرار گرفت و انتشارات مبتكران با 146 عنوان كتاب شامل 28 عنوان چاپ اول و 118 عنوان بازچاپ در رتبه سوم قرار گرفت.

انتشارات رهپويان شريف با 91 عنوان شامل 88  عنوان چاپ اول و 3 عنوان بازچاپ، انتشارات پيشروان با 89 عنوان شامل 23 عنوان چاپ اول و 66عنوان بازچاپ، انتشارات سمت با 73 عنوان كتاب شامل يك عنوان كتاب چاپ اول و 72 عنوان بازچاپ، انتشارات مهر و ماه نو با 56عنوان كتاب شامل شش عنوان چاپ اول و 50 عنوان بازچاپ، انتشارات تخته سياه با 45 عنوان كتاب شامل 43 عنوان چاپ اول و 2 عنوان بازچاپ، انتشارات دور انديشان با 38 عنوان شامل يك عنوان چاپ اول و 37 عنوان بازچاپ و انتشارات كوشش پاينده با 31عنوان كتاب شامل شش عنوان چاپ اول  25 عنوان بازچاپ در فهرست ۱۰ ناشر آموزشي پركار مهرماه سال ۹7 قرار گرفته‌اند.

بر اساس فهرست كتاب‌هاي منتشر شده در مهر ماه 1397، كتاب «من دختر خيابان انقلابم: بررسي پرسش هايي درباره پوشش بانوان» با 30 هزار نسخه در صدر جدول  پرشمارگان‌ترين كتاب‌ها قرار گرفت. اين اثر از سوي نشر آستان قدس رضوي راهي بازار نشر شده است. همچنين، كتاب‌هاي «ديكته شب كلاس اولي ها: راهنماي اوليا بر اساس كتاب فارسي و كتاب كار فارسي» با تيراژ 22 هزار نسخه  در جايگاه دوم قرار گرفته است. كتاب هاي «آتش نشان فداكار»، «زبان آموزي پيش دبستاني» و «ختم استغفار»  هر يك با 20 هزار نسخه در جايگاه سوم، چهارم و پنجم قرار گرفتند و بعد از آن‌ها كتاب «ره توشه راهيان نور: محرم الحرام1440 ه.ق-1397ه.ش:متون علمي-آموزشي مبلغان» با 12هزار نسخه در جايگاه ششم قرار گرفت و بعد از آن، كتاب هاي «گنج بدون رنج در بهشت نماز»، «حكايت دولت و فرزانگي»، «تغذيه  طبيعي تنها راه سلامت زيستن» و «زعفران كائنات(در منقبت امام ثامن ضامن ابالحسن الرضا عليه آلاف التحيه و الثناء)»هر كدام با 10هزار نسخه كتاب در جايگاه هاي بعدي قرار گرفته اند.

آمار و اطلاعات نشر كتاب به تفكيك هر ماه در سايت روابط عمومي خانه كتاب به نشاني (www.khaneheketab.ir) منتشر مي‌شود.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 268907