«نحو زبان فارسي» ميرعمادي تجديد چاپ شد

 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۵۲
 
 
«نحو زبان فارسي» تاليف و ترجمه دکتر سيد علي ميرعمادي از سوي انتشارات سمت براي پنجمين بار به چاپ رسيد./
«نحو زبان فارسي» ميرعمادي تجديد چاپ شد
 

به گزارش خبرگزاري کتاب ايران(ايبنا) اين کتاب، نحو زبان فارسي را بر پايه نظريه حاکميت و مرجع گزيني بررسي مي‌کند.

اين کتاب در دوازده بخش تدوين شده است. در فصل اول با عنوان زبانشناسي نوين، به ‌اهداف زبانشناسي نوين، ‌مراحل تحول دستور گشتاري و نظريه‌هاي معيار، معيار گسترده و نظريه معيار گسترده تجديد‌نظر‌شده، اشاره شده است.

قاعده‌هاي سازه‌اي و محدوديت مقوله عنوان فصل دوم است. در اين فصل، نقش عناصر در گروه‌ها، ‌مقوله‌هاي سازه‌اي و روابط درون‌سازه‌اي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

فصل سوم، ‌روابط نقشي و نقش‌هاي نحوي است. روابط نقشي‌، ‌نظريه نقش‌گذاري و مدار و اقمار فعل در اين فصل بررسي مي‌شود.

فصل چهارم به قاعده‌هاي درج واژگاني و روابط نقش‌گذاري نحوي مي‌پردازد.

بررسي نقش‌ها، انگيزه حرکت، ‌معيار نقش‌گذاري، ‌نظريه اثر‌گذاري، ‌نمايه‌گذاري مشترک و اصل نقش‌گذاري در فصل پنجم جاي گرفته‌اند.

فصل ششم با عنوان حاکميت و حالت،‌ به مفاهيم کنشگر، ‌کنشگير، ‌حاکميت، حالت و اصل صافي حالت مي‌پردازد.

فصل هفتم،‌ به جابجايي پرسش‌واژه‌ها اختصاص دارد. انگيزه حرکت، ‌جابجايي‌ها، ‌حرکت‌هاي پياپي و شرط درون بستي و محدوده حرکت را توضيح مي‌دهد.

فصل هشتم به مباحثي از قبيل حرکت آلفا، ‌مقوله محدوديت، ‌زنجيره‌ها و نشانه‌گذاري حالت و نظريه حرکت آلفا در زبان فارسي مي‌پردازد.

فصل نهم، با عنوان اصل مقوله به موضوعات حاكميت واژگاني و غير‌واژگاني و ‌شرط كمينگي مي‌پردازد.

عنوان فصل دهم اين كتاب، تفسير اسم‌واژه‌ها ست. در اين فصل موضوعاتي چون روابط ساختاري بين مرجع‌واژه‌ها و مرجع‌ها، هم‌پوشي ضمير و مرجع‌واژه، محدوديت كدري و محدوديت بستي، مقوله عبارت‌هاي ارجاعي و دو گانگي در نظريه مرجع‌گزيني ‌مطرح شده است.

مقوله‌هاي كاركردي و جزء صرفي در فصل يازدهم به بحث گذاشته شده است.

فصل آخر اين كتاب، به جمع‌بندي محدوديت‌ها مي‌پردازد و نظريه‌هاي دستور سازه‌اي هسته – پيرو و ‌رهيافت كمينگي در چهارچوب نظريه زباني را مطرح مي‌كند.

دکتر مير‌عمادي در پيشگفتار، ‌درباره اين كتاب آورده است:
كتاب حاضر را مي‌توان اقتباس،‌ تاليف و ترجمه دانست. به اين دليل اقتباس محسوب مي‌شود كه مدل و نظام ساختاري آن،‌ بر كتاب «نظريه حاكميت و مرجع گزيني» تاليف كوپر استوار است، نظر به اينكه مطالب مندرج در آن كتاب، دقيقا رديابي نشده و نمونه‌هاي بديعي از زبان فارسي آمده كه حاصل تحقيقات مفصلي بوده است، ‌صفت تاليف نيز مطلوب مي‌نمايد. اما بخشي از اين كتاب را مي‌توان ترجمه محض خواند زيرا به پيشنهاد سازمان «سمت»، ‌ترجمه مقاله مفصل چامسكي با عنوان «رويكرد كمينگي» عينا و بدون تغيير آمده است.

انتشارات سمت، كتاب «نحو زبان فارسي» را در قطع وزيري، در 396 صفحه و شمارگان 500 نسخه به بهاي 38500 ريال در اختيار علاقمندان به زبانشناسي قرار داده است.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 25169