بررسی سازوکارهای سیاسی، دفاعی و امنیتی اروپا در یک کتاب

 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۲
 
 
«سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد» عنوان کتابی است که به بررسی سازوکارهای سیاسی، دفاعی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا پس از فروپاشی نظام دوقطبی و تغییر نظام بین‌الملل می‌پردازد.
بررسی سازوکارهای سیاسی، دفاعی و امنیتی اروپا در یک کتاب
 

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این کتاب با هدف تبیین هر یک از سازوکارهای دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا در دوره زمانی پس از جنگ سرد و همچنین نحوه روابط آن‌ها با یکدیگر به نگارش در آمده است.

در بخشي از مقدمه این کتاب آمده است: «اعضای اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد و به دنبال موفقیت‌های چشمگیری که در زمینه همگرایی اقتصادی و همکاری‌های تجاری به دست آوردند به این درک رسیدند که یک اروپای هرچند قدرتمند در زمینه اقتصادی، اگر از توانایی‌های مشترک سیاسی و نظامی بهره نگیرد، در سایه دیگر قدرت‌های جهانی قرار خواهد گرفت. بنابراین اعضای اتحادیه اروپا عزم خود را برای حرکت به سمت همگرایی سیاسی و ایجاد ساختارهای سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی مشترک جزم کردند.»

این کتاب در پنج بخش با عناوین «اتحادیه اروپا و سیاست بین‌الملل»، «سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا»، «سیاست دفاعی و امنیتی مشترک»، «جایگاه ناتو در امنیت اتحادیه اروپا» و «موانع و چالش‌های تحقق سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا» تنظیم شده است.

در بخش نخست، نقش و جایگاه اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد. این بخش شامل دو فصل است که در فصل نخست آن، دیدگاه اندیشمندان صاحب‌نظر درباره اتحادیه اروپا از دیدگاه سه رویکرد کلان هنجاری، مدنی و نظامی بررسی مي‌شود. هریک از این رویکردها سیاست خارجی اتحادیه اروپا را از زاویه دید خود می‌نگرند. 

در فصل دوم اين بخش نیز جایگاه و توان تاثیرگذاری اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل در پنج مولفه «جمعیت و سرزمین»، «منابع طبیعی»، «قدرت اقتصادی»، «قدرت سیاسی» و «قدرت نظامی» بررسی می‌شود. در واقع، هدف از این فصل، بررسی پتانسیل و توان نقش‌آفرینی اتحادیه اروپا در صحنه جهانی هم از جنبه نظری و هم عملی است.

در بخش دوم کتاب با عنوان «سیاست خارجی و امنیتی مشترک» پس از پرداختن به عوامل گرایش اتحادیه اروپا به سمت اتخاذ چارچوب مستقل سیاست خارجی و امنیتی پس از جنگ سرد، به تعریف اهداف و سازوکارهای سیاست خارجی، روند شکل‌گیری، اقدامات و عملکردهای آن می‌پردازد.

از آن‌جا که سیاست دفاعی و امنیتی، بخش مهم و اصلی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپاست و این سیاست با بهره‌مندی از ظرفیت‌های یک سیاست دفاعی و امنیتی مشترک است که از تاثیرگذاری بیشتری در صحنه بین‌المللی برخوردار می‌شود، بخش سوم این کتاب با عنوان «سیاست دفاعی و امنیتی مشترک»، ضمن آشنایی با اهداف و سازوکارهای این سیاست، به مرور روند شکل‌گیری و همچنین اقدامات و عملکرد آن در مواجه با بحران‌ها و مسایل بین‌المللی مي‌پردازد.

«جایگاه ناتو در امنیت اتحادیه اروپا و موانع و چالش‌های تحقق سیاست خارجی»، عنوان فصل چهارم این کتاب است که به بررسی روابط و چالش‌های موجود میان رویکرد مستقل امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو به عنوان دو نهادی که هر یک به گونه‌ای در تامین امنیت اروپا نقش دارند، می‌پردازد. از این رو، در فصل نخست این بخش، به تحولات صورت‌گرفته در اهداف اجرایی ناتو پس از جنگ سرد در شرایط نوین بین‌المللی اشاره می‌کند و در فصل دوم آن نیز، به روابط ناتو و اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست دفاعی و امنیتی مشترک، چالش‌های پیش روی این روابط و چشم‌انداز آن پرداخته می‌شود.

در فصل پنجم و نهایی کتاب با عنوان «موانع و چالش‌های تحقق سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا» به بررسی موانع سد راه تحقق کامل ساز و کارهای این سیاست‌ها می‌پردازد. در این فصل، چالش‌های موجود اتحادیه اروپا را در این رابطه، در سه دسته چالش‌های «ساختاری»، «داخلی» و «خارجی» تقسیم‌بندی و هریک را به صورت جداگانه به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد.

چاپ نخست کتاب «سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد» تالیف مشترک محمدرضا مجیدی، علیرضا ثمودی و یاسر نورعلی وند، در 232 صفحه، شمارگان 500 نسخه و بهای 15 هزار تومان از سوی انتشارات خرسندی چاپ و منتشر شده است.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 193538