انتشارات تاريخ ايران منتشر مي‌كند

تاريخ و سفرنامه حمزه ميرزا

 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۸۶ ساعت ۱۴:۴۰
 
 
«تاريخ و سفرنامه حمزه ميرزا» عنوان كتابي است كه وقايع و تاريخ جنگ مرو را روايت مي‌كند. اين كتاب به كوشش دكتر محسن رحمتي به رشته تحرير درآمده و به همت انتشارات تاريخ ايران به زودي در دسترس پژوهشگران و مورخان قرار مي‌گيرد.
تاريخ و سفرنامه حمزه ميرزا
 
دكتر منصوره اتحاديه، مدير انتشارات تاريخ ايران به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) گفت: جنگ مرو يكي از اسف‌بارترين جنگ‌هاي تاريخ كشور ما در دوره سلطنت ناصرالدين‌شاه بود. جنگ مرو، سراسر شكست بوده و اين يكي از مسائل مهم در اين جنگ به‌شمار مي‌آيد. اين كتاب گزارشي از وقايع جنگ را ارائه مي‌دهد كه به لحاظ نتيجه تاريخي، بسيار با اهميت است.

مدير انتشارات تاريخ ايران خاطرنشان كرد: در اين كتاب، دكتر محسن رحمتي مقدمه‌اي مفصل از تاريخ جنگ مرو ارائه داده و به لحاظ نسخه‌شناسي، اهميت اين موضوع را بررسي كرده است.

وي افزود: اين كتاب پيرامون تاريخ‌نگاري است و وقايع‌نگاري تاريخي جنگ مرو را مورد بررسي قرار مي دهد.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 14760