از تاريخ، ورزش، هنر و نام‌هاي باستان بيشتر بدانيد

 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۲۹
 
 
تاريخ، ورزش، هنر و نام‌هاي باستان در قالب چهار جلد از دانش‌نامه‌ي «داستان باستان براي كودكان و نوجوانان» منتشر شد.
از تاريخ، ورزش، هنر و نام‌هاي باستان بيشتر بدانيد
 

ايبنا نوجوان:‌ «تاريخ باستان»، «ورزش باستان»، «هنر باستان» و «نام‌هاي باستان» عنوان چهار جلد از مجموعه‌ي «داستان باستان براي كودكان و نوجوانان» است كه موسسه‌ي انتشاراتي «مدحت» به تازگي روانه‌ي بازار كتاب كرده است.

دانشنامه‌ي تاريخي «داستان باستان براي كودكان و نوجوانان بر اساس منابع موجود درباره تاريخ ايران باستان به زبان‌ها آلماني، انگليسي و فارسي در طي 10 سال توسط «فاروق صفي‌زاده» نوشته شده است.

«تاريخ باستان» كتابي 86 صفحه‌اي است كه با با داستان باستان به روايت شاهنامه‌ي فردوسي آغاز مي‌شود. در اين بخش از كتاب درباره‌ي اسطوره، تاريخ و سلسله‌ي پادشاهان ايراني شاهنامه توضيحاتي ارايه شده و پس از آن تعدادي از اين پادشاهان و نام‌آوران هم‌چون كيومرث، جمشيد، سام نريمان و رستم به صورت مختصر معرفي شده‌اند.

بخش ديگري از اين كتاب نيز «ايران پيش از تاريخ» را معرفي كرده است و از معناي نام ايران، باور و اعتقاد مردم و ساكنان قديمي كشورمان سخن گفته است. اين كتاب با حمله‌ي اعراب به ايران و آغاز دوره‌ي تازه‌اي در تاريخ اين كشور پايان مي‌پذيرد:
«ايرانيان به شيوه‌ي ساده‌ي زندگي خود چوپان و كشاورز بودند. هميشه هم در حال كوچ كردن بودند. جايي كه اين قوم قديم زندگي مي‌كردند ميان رودان يا بين‌النهرين(آذربايجان و كردستان) كنوني بود. اين قوم بعدها از اين سرزمين به جاهاي ديگر كوچ كردند... .

عدم ثبات اوضاع و تعصب شديد موبدان، بي‌عدالتي‌ و ستم بيش از حد بزرگان و دولتيان بر مردم و تحميل ماليات‌ها و عوارض گزاف بر رعيت، پيدا شدن بحران‌هاي اقتصادي بر اثر جنگ‌هاي طولاني ايران و روم و شكستن سدهاي دجله و فرات و شعب آن و شيوع بيماري‌هاي خانمان‌ برانداز چون وبا و طاعون، اختلاف شديد طبقاتي، تفرقه بين مردم، به واسطه‌ي اعتقاد به مذاهب و فرق گوناگون چون زردشتي، عيسوي، بودايي، مانوي،‌مزدكي، زرواني و غيره و مسايل ديگري امثال اين‌ها چنان نظم اجتماعي ساساني را به هم زده و اوضاع را آشفته كرده بود ... .»

«ورزش باستان» درباره‌ي ساختمان زورخانه، افزارها و جامه‌هاي ورزشي باستان و آداب و رسومي هم‌چون گل‌ريزان است. در مقدمه‌ي اين كتاب درباره‌ي ميزان استقبال ايرانيان از ورزش آورده شده است:‌
«در ايران، پهلواني و دلاوري در ميدان‌هاي نبرد به كار مي‌رفته و آزموده مي‌شده و غالباً ورزش قبل از آن‌كه براي حفظ سلامتي و رشد ساده‌ي عضلاني باشد،‌به منظور نيرومندي و پهلواني و جنگاوري حاصل مي‌شده و ناگزير از اين راه آموختن فنون نبرد براي نايل شدن به مقام قهرماني تواما با ورزش صورت مي‌گرفته است.»

تخته‌ي شنا، ميل ورزش، كباده، تنكه يا تنبان نطعي و لنگ به عنوان افزارها و جامه‌هاي ورزشي در ايران باستان معرفي شده‌اند و درباره‌ي هر كدام توضيحاتي داده شده است. در ادامه نيز شيوه‌ي ورزش باستاني ايران معرفي و نام برخي از پهلوانان قديمي ايران بيان شده است.

«هنر باستان»، سهم ايرانيان در ششمين عنصر تمدن يعني هنر را بررسي كرده است. نفوذ هنر ايران در هنر يونان، تاثير نقاشي ايران زمين بر نقاشي در جهان مينياتور و ارايه‌ي شاهد از نمايشگاه هفت هزار سال هنر ايران در پاريس از جمله مواردي است كه در اين جلد از دانش‌نامه‌ي «داستان باستان براي كودكان و نوجوانان» مطرح شده است.

نويسنده‌ي اين كتاب، به نقل از پروفسور «بوپهام پوپ» هنر را هديه‌ي دايم مردم ايران به تاريخ و جهان دانسته و در اين‌باره توضيح داده است:
«هنر مجسمه‌سازي و معماري اروپاييان در قرون وسطي بيشتر از هر چيز مقلد هنر يونان و رم بوده است. ولي هنر ايران هنري است اصيل زيرا همه‌ي موارد اوليه‌ي آن از اين زاد و بوم و محيط الهام گرفته شده است و اگر چيزي از خارج اخذ شده با محيط مطابقت داده شده و طوري جذب گرديده كه در واقع نمي‌توان آن‌را چيزي جز هنر اصيل ايراني شمرد.»

«نام‌هاي باستان» جلد ديگري از اين مجموعه است كه نام و نام‌گذاري در ايران باستان و ريشه‌هاي مشترك اسامي ايراني و اروپايي را مورد بحث قرار داده است. در بخش پاياني اين كتاب نيز نام‌نامه‌اي از ايران باستان آورده شده است كه تلفظ، معنا و افراد مشهور صاحب برخي از نام‌هاي باستاني ايران در اين بخش آمده است.

مولف بر اساس دستاوردهاي باستاني و سرچشمه‌هاي ديني، ايرانيان را نخستين اقوامي ناميده است كه به نام و نام‌گذاري اهميت داده‌اند. او درباره‌ي ميزان توجه ايرانيان به نام‌گذاري توضيح داده است:
«ايراني‌ها حس زيباشناسي و فرهنگ غني خود را به واسطه‌ي انتخاب نام گل‌هاي زيبا براي فرزندان‌شان نشان داده‌اند... .»

«تاريخ باستان» و «هنر باستان» هر كدام به بهاي 2700، «ورزش باستان» به قيمت 1500 تومان و نام‌هاي باستان به بهاي 4500 تومان روانه‌ي بازار كتاب شده‌اند.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 127343