رونمایی کتاب مدل های فرهنگ کتابخوانی در اروپا و آمریکای شمالی در نمایشگاه تهران-23

6 ارديبهشت 1398 ساعت 18:25کد مطلب: 274718

آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274718/1/رونمایی-کتاب-مدل-های-فرهنگ-کتابخوانی-اروپا-آمریکای-شمالی-نمایشگاه-تهران-23

ایبنا
  http://www.ibna.ir