کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین/ گزارش تصویری

 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۰
 
 
كتابخانه مركز مطالعات فلسطين دربرگيرنده حدود هشت هزار كتاب حول موضوعات فلسطين، صهيونيسم، قدس و ...است. اين كتاب‌ها عمدتا به سه زبان‌ فارسي، عربي و انگليسي در دسترس پژوهشگران و محققان قرار دارد.
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین/ گزارش تصویری
 
 
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
کتابخانه مرکز مطالعات فلسطین
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 203817