ادیب فرزانه‌ای که كتاب‌های او 199 بار تجديد چاپ شد/ کتابشناسی استاد فقید خليل خطیب‌رهبر

 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۷
 
 
امروز اديب فرزانه‌اي روي در نقاب خاك مي‌كشد كه 221 عنوان كتاب از خود براي دانشجويان و پژوهشگران ادبيات فارسي بر جاي گذاشته است. دكتر خليل خطيب‌رهبر علاوه بر شرح و تصحيح آثار رودكي، فرخي سيستاني، سعدي، حافظ، كليله و دمنه، تاريخ بيهقي و مرزبان‌نامه، درباره دستور زبان فارسي، كاربرد صفت و قواعد املاء و ويرايش، كتاب‌هاي متعددي را نوشته و منتشر کرده است.
 
خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)- دكتر خليل خطيب‌رهبر، استاد زبان و ادبيات فارسي كه  پنجشنبه 16 بهمن دار فاني را وداع گفت، تمام عمر خود را صرف تحقيق و پژوهش در زمینه ادبيات كلاسيك فارسي كرده بود. اين ادعا را مي‌توان به سادگي با آمار اطلاعات خانه كتاب اثبات كرد. 22 عنوان از كتاب‌هاي اين استاد دانشگاه، 199 بار تجديد چاپ شده‌اند و در مجموع 221 كتاب از او به يادگار مانده است.

کتاب‌های زنده‌یاد خطیب رهبر عبارتند:

1- املاء، نشانه‌گذاري، ويرايش
خسرو فرشيدورد؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 98 صفحه، چاپ 2 سال 1375، 3000 نسخه.
2- بوستان سعدي
مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ شارح: محمدعلي ناصح؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 882 صفحه، چاپ 7 سال 1384، 2200 نسخه.
3- بوستان سعدي
مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ شارح: محمدعلي ناصح؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 884 صفحه، چاپ 8 سال 1385، 2200 نسخه.
4- بوستان سعدي
مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ شارح: محمدعلي ناصح؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 882 صفحه، چاپ 9 سال 1386، 2200 نسخه.
5- بوستان سعدي
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ شارح: محمدعلي ناصح؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 884 صفحه، چاپ 10 سال 1387، 2200 نسخه.
6- بوستان سعدي
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ شارح: محمدعلي ناصح؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 884 صفحه، چاپ 11 سال 1389، 1500 نسخه.
7- بوستان سعدي
شاعر: مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ شارح: محمدعلي ناصح؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 830 صفحه، چاپ 12 سال 1391، 1100 نسخه.
8- بوستان سعدي (با شرح اشعار و حواشي)
محمدتقي ناصحي؛ گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 912 صفحه، چاپ 4 سال 1376، 3000 نسخه.
9- بوستان سعدي (با شرح اشعار و حواشي)
محمدتقي ناصحي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 880 صفحه، چاپ 5 سال 1379، 2500 نسخه.
10- بوستان سعدي (با شرح اشعار و حواشي)
محمدتقي ناصحي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 912 صفحه، چاپ 6 سال 1381، 3300 نسخه.
11- بوستان سعدي (با شرح اشعار و حواشي) نگارش حضرت استاد محمدعلي ناصح
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ گردآورنده:خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 789 صفحه، چاپ 2 سال 1371، 3000 نسخه.
12- بوستان سعدي: با معني واژه‌ها و شرح بيت‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 112 صفحه، چاپ 2 سال 1383، 2200 نسخه.
13- تاريخ بيهقي
محمدبن حسين بيهقي؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ سعدي، 391 صفحه، جلد 1، چاپ 1 سال 1368، 6000 نسخه.
14- تاريخ بيهقي
ابوالفضل محمدبن حسين‌بيهقي؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ سعدي، 394 صفحه، جلد 3، چاپ 1 سال 1368، 6000 نسخه.
15- تاريخ بيهقي
ابوالفضل محمدبن حسين‌بيهقي؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ سعدي، 569 صفحه، جلد 2، چاپ 1 سال 1368، 6000 نسخه.
16- تاريخ بيهقي
محمدبن‌حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 534 صفحه، جلد 1، چاپ 5 سال 1375، 2000 نسخه.
17- تاريخ بيهقي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 486 صفحه، جلد 2، چاپ 5 سال 1375، 2000 نسخه.
18- تاريخ بيهقي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 405 صفحه، جلد 3، چاپ 5 سال 1375، 2000 نسخه.
19- تاريخ بيهقي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 408 صفحه، (در 3جلد)، جلد 3، چاپ 6 سال 1377، 1500 نسخه.
20- تاريخ بيهقي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 336 صفحه، (در 3جلد)، جلد 1، چاپ 6 سال 1377، 1500 نسخه.
21- تاريخ بيهقي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 488 صفحه، (در 3جلد)، جلد 2، چاپ 6 سال 1377، 1500 نسخه.
22- تاريخ بيهقي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ ويراستار: جعفر مدرس‌صادقي؛ نشر مركز، 744 صفحه، چاپ 1 سال 1377، 3000 نسخه.
23- تاريخ بيهقي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ ويراستار: جعفر مدرس‌صادقي؛ نشر مركز، 748 صفحه، چاپ 2 سال 1383، 1000 نسخه.
24- تاريخ بيهقي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ ويراستار: جعفر مدرس‌صادقي؛ سخن، 1118 صفحه، (در 2جلد)، جلد 2، چاپ 1 سال 1388، 1650 نسخه.
25- تاريخ بيهقي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ ويراستار: جعفر مدرس‌صادقي؛ سخن، 944 صفحه، (در 2جلد)، جلد 2، چاپ 2 سال 1389، 1650 نسخه.
26- تاريخ بيهقي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ ويراستار: جعفر مدرس‌صادقي؛ سخن، 1118 صفحه، (در 2جلد)، جلد 2، چاپ 3 سال 1389، 1650 نسخه.
27- تاريخ بيهقي
محمدبن‌حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ ويراستار: جعفر مدرس‌صادقي؛ سخن، 820 صفحه، (در 2جلد)، جلد 2، چاپ 4 سال 1392، 1100 نسخه.
28- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
خليل خطيب‌رهبر؛ سعدي، 216 صفحه، چاپ 6 سال 1373، 7000 نسخه.
29- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ زرياب، 438 صفحه، جلد 1، چاپ 7 سال 1378، 4400 نسخه.
30- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ زرياب، 412 صفحه، جلد 3، چاپ 7 سال 1378، 4400 نسخه.
31- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ زرياب، 489 صفحه، جلد 2، چاپ 7 سال 1378، 4400 نسخه.
32- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 446 صفحه، (در 3جلد)، جلد 2، چاپ 9 سال 1384، 1500 نسخه.
33- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 436 صفحه، (در 3جلد)، جلد 1، چاپ 9 سال 1384، 1500 نسخه.
34- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 410 صفحه، (در 3جلد)، جلد 3، چاپ 9 سال 1384، 1500 نسخه.
35- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 474 صفحه، (در 3جلد)، جلد 2، چاپ 10 سال 1385، 1500 نسخه.
36- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 394 صفحه، (در 3جلد)، جلد 1، چاپ 10 سال 1385، 1500 نسخه.
37- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن ‌حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 400 صفحه، (در 3جلد)، جلد 3، چاپ 10 سال 1385، 1500 نسخه.
38- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 868 صفحه، (در 3جلد)، جلد 2، چاپ 12 سال 1387، 2000 نسخه.
39- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 200 صفحه، (در 3جلد)، جلد 3، چاپ 12 سال 1387، 2000 نسخه.
40- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 436 صفحه، (در 3جلد)، جلد 1، چاپ 12 سال 1387، 2000 نسخه.
41- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب،آبفام، 434 صفحه، (در 3جلد)، جلد 1، چاپ 13 سال 1388، 2000 نسخه.
42- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب،آبفام، 410 صفحه، (در 3جلد)، جلد 3، چاپ 13 سال 1388، 2000 نسخه.
43- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب،آبفام، 486 صفحه، (در 3جلد)، جلد 2، چاپ 13 سال 1388، 2000 نسخه.
44- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 436 صفحه، (در 3جلد)، جلد 1، چاپ 14 سال 1390، 2000 نسخه.
45- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 408 صفحه، (در 3جلد)، جلد 3، چاپ 14 سال 1390، 2000 نسخه.
46- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 880 صفحه، (در 3جلد)، جلد 2، چاپ 14 سال 1390، 2000 نسخه.
47- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 434 صفحه، (در 3جلد)، جلد 1، چاپ 15 سال 1390، 2000 نسخه.
48- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 486 صفحه، (در 3جلد)، جلد 2، چاپ 15 سال 1390، 2000 نسخه.
49- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 392 صفحه، (در 3جلد)، جلد 3، چاپ 16 سال 1392، 2000 نسخه.
50- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 472 صفحه، (در 3جلد)، جلد 2، چاپ 16 سال 1392، 2000 نسخه.
51- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ زرياب، 434 صفحه، (در 3جلد)، جلد 1، چاپ 16 سال 1392، 2000 نسخه.
52- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 470 صفحه، (در 3جلد)، جلد 2، چاپ 17 سال 1393، 2000 نسخه.
53- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 434 صفحه، (در 3جلد)، جلد 1، چاپ 17 سال 1393، 2000 نسخه.
54- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 400 صفحه، (در 3جلد)، جلد 3، چاپ 17 سال 1393، 2000 نسخه.
55- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستور و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 228 صفحه، چاپ 9 سال 1375، 5000 نسخه.
56- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ سعدي،مهتاب، 228 صفحه، چاپ 12 سال 1378، 10000 نسخه.
57- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ سعدي،مهتاب، 228 صفحه، چاپ 13 سال 1380، 4000 نسخه.
58- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 432 صفحه، (در 3جلد)، جلد 1، چاپ 8 سال 1381، 2000 نسخه.
59- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 399 صفحه، (در 3جلد)، جلد 3، چاپ 8 سال 1381، 2000 نسخه.
60- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 483 صفحه، (در 3جلد)، جلد 2، چاپ 8 سال 1381، 2000 نسخه.
61- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 228 صفحه، چاپ 14 سال 1382، 4000 نسخه.
62- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 216 صفحه، چاپ 16 سال 1384، 4000 نسخه.
63- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 410 صفحه، (در 3جلد)، جلد 3، چاپ 11 سال 1386، 1500 نسخه.
64- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 486 صفحه، (در 3جلد)، جلد 2، چاپ 11 سال 1386، 1500 نسخه.
65- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 428 صفحه، (در 3جلد)، جلد 1، چاپ 11 سال 1386، 1500 نسخه.
66- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 216 صفحه، چاپ 17 سال 1387، 3000 نسخه.
67- تاريخ بيهقي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
محمدبن حسين بيهقي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 216 صفحه، چاپ 18 سال 1393، 1000 نسخه.
68- جهانگشاي جويني: چنگيز، تارابي، خوارزمشاه، حسن صباح با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و...
عطاملك‌بن محمد جويني؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 200 صفحه، چاپ 2 سال 1382، 1500 نسخه.
69- جهانگشاي جويني: چنگيز، تارابي، خوارزمشاه، حسن صباح با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي ...
عطاملك‌بن محمد جويني؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 176 صفحه، چاپ 3 سال 1392، 1000 نسخه.
70- جهانگشاي جويني: چنگيز، تارابين، خوارزمشاه، حسن صباح
خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 198 صفحه، چاپ 1 سال 1371.
71- داستانهاي كوتاه از مثنوي جلال‌الدين نيشابوري با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و امثال...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 122 صفحه، چاپ 1 سال 1390، 1100 نسخه.
72- داستانهاي كوتاه از مثنوي فريدالدين عطار نيشابوري با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و امثال...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 144 صفحه، چاپ 1 سال 1390، 1100 نسخه.
73- داستانهاي كوتاه منظوم از آثار سنائي، نظامي، عطار، مولوي، سعدي، جامي با معني واژه‌ها و شرح بيتها...
خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 501 صفحه، 3000 نسخه.
74- داستانهاي كوتاه منظوم: از آثار سنائي، نظامي، عطار مولوي، سعدي و جامي...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ گلستان كتاب، 502 صفحه، چاپ 2 سال 1380، 2500 نسخه.
75- دستور زبان فارسي: براي پژوهش دانشجويان و ادب‌دوستان در آثار شاعران و نويسندگان بزرگ ايران
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 328 صفحه، چاپ 1 سال 1381، 2200 نسخه.
76- دستور زبان فارسي: كتاب حروف اضافه و ربط
خليل خطيب‌رهبر؛ سعدي، 568 صفحه، چاپ 1 سال 1367، 2500 نسخه.
77- دستور زبان فارسي: كتاب حروف اضافه و ربط
خليل خطيب‌رهبر؛ سعدي، 568 صفحه، چاپ 2 سال 1367، 3100 نسخه.
78- دستور زبان فارسي: كتاب حروف اضافه و ربط مشتمل بر: تعريف و تقسيم و شرح اصطلاحات و معاني و...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 568 صفحه، چاپ 4 سال 1379، 1700 نسخه.
79- ديوان خواجه شمس‌الدين محمد حافظ شيرازي
گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 760 صفحه، چاپ 3 سال 1366، 2000 نسخه.
80- ديوان غزليات استاد سخن سعدي شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و ...
شاعر: مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 574 صفحه، (در 2جلد)، جلد 1، چاپ 10 سال 1382، 1500 نسخه.
81- ديوان غزليات استاد سخن سعدي شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و...
شاعر: مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 510 صفحه، (در 2جلد)، جلد 2، چاپ 10 سال 1382، 1500 نسخه.
82- ديوان غزليات استاد سخن سعدي شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و...
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 600 صفحه، (در 2جلد)، جلد 2، چاپ 11 سال 1389، 1100 نسخه.
83- ديوان غزليات استاد سخن سعدي شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح‌ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و برخي...
خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، (در 2جلد)، جلد 2، 3000 نسخه.
84- ديوان غزليات استاد سخن سعدي شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح‌ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و...
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 1109 صفحه، جلد 1، چاپ 5 سال 1371، 3000 نسخه.
85- ديوان غزليات استاد سخن سعدي شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح‌ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و...
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 1164 صفحه، چاپ 9 سال 1377، 1500 نسخه.
86- ديوان غزليات استاد سخن سعدي شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح‌ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و...
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 574 صفحه، (در 2جلد)، جلد 1، چاپ 11 سال 1389، 1100 نسخه.
87- ديوان غزليات استاد سخن، سعدي شيرازي
خليل خطيب‌رهبر؛ سعدي، 604 صفحه، جلد 1، چاپ 1 سال 1366، 3300 نسخه.
88- ديوان غزليات استاد سخن، سعدي شيرازي
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ زيرنظر: محمد فرهادي، مهتاب، 576 صفحه، جلد 1، چاپ 8 سال 1375، 3300 نسخه.
89- ديوان غزليات استاد سخن، سعدي شيرازي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 600 صفحه، جلد 2، چاپ 8 سال 1375، 3300 نسخه.                  
90- ديوان غزليات خواجه حافظ شيرازي
شمس‌الدين محمد حافظ؛ گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 768 صفحه، چاپ 9 سال 1371، 3000 نسخه.
91- ديوان غزليات خواجه حافظ شيرازي
شارح: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 768 صفحه، چاپ 16 سال 1374، 3000 نسخه.
92- ديوان غزليات خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و برخي نكته‌هاي دستوري...
شاعر: شمس‌الدين محمد حافظ؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 768 صفحه، چاپ 38 سال 1384، 4400 نسخه.
93- ديوان غزليات خواجه شمس‌الدين محمد حافظ شيرازي
شمس‌الدين محمد حافظ؛ گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 764 صفحه، چاپ 4 سال 1366، 4000 نسخه.
94- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد حافظ شيرازي
شمس‌الدين محمد حافظ؛ گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 756 صفحه، چاپ 1 سال 1363، 3000 نسخه.
95- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد حافظ شيرازي
شمس‌الدين محمد حافظ؛ گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 760 صفحه، چاپ 2 سال 1364، 3000 نسخه.
96- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي
گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 768 صفحه، چاپ 8 سال 1370، 3000 نسخه.
97- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي
خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 733 صفحه، چاپ 6 سال 1369، 3000 نسخه.
98- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي
خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 733 صفحه، چاپ 10 سال 1371، 3000 نسخه.
99- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي
گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 736 صفحه، چاپ 18 سال 1375، 3000 نسخه.
100- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 772 صفحه، چاپ 19 سال 1376، 3000 نسخه.
101- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 738 صفحه، چاپ 20 سال 1376، 3000 نسخه.
102- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي
شمس‌الدين محمد حافظ؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 772 صفحه، چاپ 22 سال 1377، 3000 نسخه.
103- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي
شمس‌الدين‌محمد حافظ؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 450 صفحه، چاپ 1 سال 1379، 2250 نسخه.
104- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي‌ با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 740 صفحه، چاپ 52 سال 1392، 2200 نسخه.
105- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي‌ با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 766 صفحه، چاپ 34 سال 1382، 3300 نسخه.
106- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي‌ با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و...
شاعر: شمس‌الدين محمد حافظ؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 734 صفحه، چاپ 35 سال 1382، 3300 نسخه.
107- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي‌: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و...
شاعر: شمس‌الدين‌محمد حافظ؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 768 صفحه، چاپ 36 سال 1383، 3300 نسخه.
108- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي‌: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و...
شاعر: شمس‌الدين محمد حافظ؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 768 صفحه، چاپ 37 سال 1383، 3300 نسخه.
109- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي‌: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و...
شاعر: شمس‌الدين محمد حافظ؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 736 صفحه، چاپ 39 سال 1385، 4400 نسخه.
110- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي‌: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و...
شاعر: شمس‌الدين محمد حافظ؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 736 صفحه، چاپ 40 سال 1385، 4400 نسخه.
111- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي‌: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و...
شاعر: شمس‌الدين محمد حافظ؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 768 صفحه، چاپ 42 سال 1386، 3300 نسخه.
112- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 740 صفحه، چاپ 29 سال 1380، 4000 نسخه.
113- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 740 صفحه، چاپ 30 سال 1380، 4400 نسخه.
114- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 740 صفحه، چاپ 31 سال 1380، 4400 نسخه.
115- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها
خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 733 صفحه، چاپ 5 سال 1368، 3000 نسخه.
116- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و...
شمس‌الدين محمد حافظ؛ گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 768 صفحه، چاپ 17 سال 1375، 3000 نسخه.
117- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و...
شمس‌الدين محمد حافظ؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 772 صفحه، چاپ 21 سال 1377، 3000 نسخه.
118- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و...
شمس‌الدين محمد حافظ؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 772 صفحه،چاپ 26 سال 1379، 3000 نسخه.
119- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و...
شمس‌الدين محمد حافظ؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 768 صفحه، چاپ 32 سال 1381، 4400 نسخه.
120- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 772 صفحه، چاپ 33 سال 1381، 4400 نسخه.
121- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 770 صفحه، چاپ 23 سال 1378، 3000 نسخه.
122- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 740 صفحه، چاپ 24 سال 1378، 3000 نسخه.
123- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 740 صفحه، چاپ 27 سال 1379، 3000 نسخه.
124- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 740 صفحه، چاپ 28 سال 1379، 4000 نسخه.
125- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم
شاعر: شمس‌الدين محمد حافظ؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 734 صفحه، چاپ 41 سال 1386، 3300 نسخه.
126- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم
شاعر: شمس‌الدين محمد حافظ؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 770 صفحه، چاپ 43 سال 1387، 1200 نسخه.
127- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم
شاعر: شمس‌الدين محمد حافظ؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 772 صفحه، چاپ 44 سال 1387، 1250 نسخه.
128- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم
شاعر: شمس‌الدين محمد حافظ؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 738 صفحه، چاپ 45 سال 1387، 2000 نسخه.
129- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم
شاعر: شمس‌الدين‌محمد حافظ؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 770 صفحه، چاپ 46 سال 1388، 2200 نسخه.
130- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم
شاعر: شمس‌الدين محمد حافظ؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 738 صفحه، چاپ 47 سال 1388، 2500 نسخه.
131- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و...
شاعر: شمس‌الدين‌محمد حافظ؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 768 صفحه، چاپ 48 سال 1389، 2500 نسخه.
132- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و...
شاعر: شمس‌الدين محمد حافظ؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 770 صفحه، چاپ 49 سال 1389، 3300 نسخه.
133- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و...
شاعر:شمس‌الدين محمد حافظ؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 768 صفحه، چاپ 50 سال 1390، 3300 نسخه.
134- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و...
شاعر: شمس‌الدين محمد حافظ؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 770 صفحه، چاپ 51 سال 1391، 2300 نسخه.
135- ديوان غزليات مولانا شمس‌الدين محمد خواجه حافظ شيرازي: با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و فهرست آيات و امثال و حكم و...
شاعر: شمس‌الدين‌محمد حافظ؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 742 صفحه، چاپ 53 سال 1393، 1100 نسخه.
136- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 69 صفحه، چاپ 8 سال 1372، 3000 نسخه.
137- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 71 صفحه، چاپ 5 سال 1369، 3000 نسخه.
138- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 72 صفحه، چاپ 13 سال 1375، 3000 نسخه.
139- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 72 صفحه، چاپ 14 سال 1375، 3000 نسخه.
140- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 84 صفحه، چاپ 15 سال 1376، 3000 نسخه.
141- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 84 صفحه، چاپ 16 سال 1377، 3000 نسخه.
142- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 84 صفحه، چاپ 17 سال 1378، 3000 نسخه.
143- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 84 صفحه، چاپ 18 سال 1379، 3000 نسخه.
144- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 84 صفحه، چاپ 19 سال 1379، 3000 نسخه.
145- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 84 صفحه، چاپ 19 سال 1380، 3300 نسخه.
146- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 84 صفحه، چاپ 21 سال 1381، 4300 نسخه.
147- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 84 صفحه، چاپ 22 سال 1382، 4100 نسخه.
148- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 86 صفحه، چاپ 23 سال 1383، 3300 نسخه.
149- رودكي: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 84 صفحه، چاپ 24 سال 1385، 3300 نسخه.
150- صفت: تعريف، كاربرد، ساخت و تقسيم آن
گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 120 صفحه، چاپ 1 سال 1375، 3000 نسخه.
151- غزليات حافظ
خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 203 صفحه، چاپ 1 سال 1369، 3000 نسخه.
152- غزليات سعدي با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 250 صفحه، چاپ 1 سال 1369، 7000 نسخه.
153- غزليات سعدي با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 256 صفحه، چاپ 5 سال 1378، 5000 نسخه.
154- غزليات سعدي با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 256 صفحه، چاپ 6 سال 1382، 2000 نسخه.
155- غزليات سعدي با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام:خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 252 صفحه، چاپ 7 سال 1386، 1500 نسخه.
156- غزليات سعدي با معني واژه‌ها و شرح ابيات و ذكر وزن و بحر غزلها و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 252 صفحه، چاپ 8 سال 1389، 1500 نسخه.
157- غزليات سعدي شيرازي
خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 1172 صفحه، چاپ 6 سال 1372، 3000 نسخه.
158- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 99 صفحه، چاپ 7 سال 1369، 3000 نسخه.
159- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 100 صفحه، چاپ 16 سال 1375، 3000 نسخه.
160- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، چاپ 17 سال 1375، 3000 نسخه.
161- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 108 صفحه، چاپ 18 سال 1376، 3000 نسخه.
162- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 108 صفحه، چاپ 19 سال 1377، 3000 نسخه.
163- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 108 صفحه، چاپ 20 سال 1378، 3000 نسخه.
164- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 108 صفحه، چاپ 21 سال 1379، 3000 نسخه.
165- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 108 صفحه، چاپ 22 سال 1379، 3000 نسخه.
166- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 128 صفحه، چاپ 23 سال 1380، 3300 نسخه.
167- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 128 صفحه، چاپ 24 سال 1381، 4400 نسخه.
168- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 128 صفحه، چاپ 25 سال 1382، 3300 نسخه.
169- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 128 صفحه، چاپ 26 سال 1383، 3300 نسخه.
170- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 128 صفحه، چاپ 27 سال 1384، 4400 نسخه.
171- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 128 صفحه، چاپ 28 سال 1386، 4200 نسخه.
172- فرخي سيستاني: با معني واژه‌ها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 128 صفحه، چاپ 29 سال 1392، 1100 نسخه.
173- كليات شمس تبريزي مولانا جلال‌الدين محمد مشهور به مولوي: مطابق از روي نسخه تصحيح شده استاد بديع‌الزمان فروزانفر
جلال‌الدين محمدبن محمد مولوي؛ مقدمه: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 1242 صفحه، چاپ 1 سال 1389، 2500 نسخه.
174- كليله و دمنه: باب برزويه طبيب، باب شير و گاو، باب بازجست كار دمنه با معني واژه‌ها و شرح بيتها و...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 136 صفحه، چاپ 5 سال 1379، 2000 نسخه.
175- كليله و دمنه: باب برزويه طبيب، باب شير و گاو، باب بازجست كار دمنه با معني واژه‌ها و شرح بيتها و...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 152 صفحه، چاپ 6 سال 1382، 2000 نسخه.
176- گزينه تاريخ بيهقي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 228 صفحه، چاپ 9 سال 1374، 5000 نسخه.
177- گزينه سخن پارسي 7 غزليات حافظ
خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 208 صفحه، چاپ 2 سال 1372، 3000 نسخه.
178- گزينه سخن پارسي فرخي سيستاني
گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 108 صفحه، چاپ 9 سال 1370، 3000 نسخه.
179- گزينه كليله و دمنه
خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 152 صفحه، چاپ 4 سال 1374، 5000 نسخه.
180- گلستان
حشمت‌اﷲ سعدي؛ گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 696 صفحه، چاپ 2 سال 1363، 3000 نسخه.
181- گلستان
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 724 صفحه، چاپ 1 سال 1366، 3000 نسخه.
182- گلستان
خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 695 صفحه، چاپ 7 سال 1371، 3000 نسخه.
183- گلستان سعدي
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 724 صفحه، چاپ 6 سال 1370، 3000 نسخه.
184- گلستان سعدي
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 696 صفحه، چاپ 10 سال 1374، 3000 نسخه.
185- گلستان سعدي: از روي نسخه تصحيح‌شده انجمن ادب فارسي و يك نسخه خطي معتبر و قديمي منحصر
گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ به‌اهتمام: مظاهر مصفا؛ زرين و سيمين، 224 صفحه، چاپ 1 سال 1390، 5000 نسخه.
186- گلستان سعدي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و...
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 728 صفحه، چاپ 11 سال 1376، 3000 نسخه.
187- گلستان سعدي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و...
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 730 صفحه، چاپ 22 سال 1388، 3300 نسخه.
188- گلستان سعدي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و...
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 734 صفحه، چاپ 23 سال 1390، 3300 نسخه.
189- گلستان سعدي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و...
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 728 صفحه، چاپ 15 سال 1382، 3300 نسخه.
190- گلستان سعدي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و فهرستهاي آيات و اعلام و امثال و قوافي و قواعد دستوري
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 728 صفحه، چاپ 19 سال 1386، 1650 نسخه.
191- گلستان سعدي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و فهرستهاي آيات و اعلام و امثال و قوافي و قواعد دستوري
مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 704 صفحه، چاپ 25 سال 1392، 1100 نسخه.
192- گلستان: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و غيره
مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 696 صفحه، چاپ 14 سال 1381، 3300 نسخه.
193- گلستان: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و فهرست آيات و اعلام و امثال و قوافي و قواعد دستوري
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 700 صفحه، چاپ 18 سال 1385، 3300 نسخه.
194- گلستان: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و فهرستهاي آيات و اعلام و امثال و قوافي و ...
مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام:خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 728 صفحه، چاپ 16 سال 1384، 3300 نسخه.
195- گلستان: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و فهرستهاي آيات و اعلام و امثال و قوافي و...
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 728 صفحه، چاپ 17 سال 1384، 3300 نسخه.
196- گلستان: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و فهرستهاي آيات و اعلام و امثال و قوافي و...
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 704 صفحه، چاپ 20 سال 1387، 2200 نسخه.
197- گلستان: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و فهرستهاي آيات و اعلام و امثال و قوافي و...
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 730 صفحه، چاپ 21 سال 1387، 2750 نسخه.
198- گلستان: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و فهرستهاي آيات و اعلام و امثال و قوافي و...
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 730 صفحه، چاپ 24 سال 1391، 1100 نسخه.
199- گلستان: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوار و...
مصلح‌بن عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 696 صفحه، چاپ 13 سال 1380، 3300 نسخه.
200- گلستان: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيتهاي دشوارو برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و غيره
مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ به‌اهتمام:خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 696 صفحه، چاپ 12 سال 1379، 2500 نسخه.
201- مثنوي معنوي
جلال‌الدين‌محمدبن محمد مولوي؛ مصحح: رنلدالين نيكلسون؛ مقدمه: خليل خطيب‌رهبر؛ مهتاب، 1042 صفحه، چاپ 1 سال 1389، 2500 نسخه.
202- مرزبان‌نامه
خليل خطيب‌رهبر؛ دانشگاه شهيد بهشتي، 816 صفحه، چاپ 1 سال 1363، 2000 نسخه.
203- مرزبان‌نامه
خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 820 صفحه، وزيري، چاپ 2 سال 1366، 3000 نسخه.
204- مرزبان‌نامه
سعدالدين‌وراويني؛ خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 820 صفحه، چاپ 3 سال 1366، 2400 نسخه.
205- مرزبان‌نامه
سعدالدين‌وراويني؛ گردآورنده: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 816 صفحه، چاپ 4 سال 1370.
206- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 820 صفحه، چاپ 7 سال 1380، 3000 نسخه.
207- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و...
مترجم: سعدالدين‌وراويني؛ به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 816 صفحه، چاپ 9 سال 1383، 2200 نسخه.
208- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي
مترجم: سعدالدين‌وراويني؛ مصحح: خليل خطيب‌رهبر؛ دانشگاه شهيد بهشتي، 795 صفحه، چاپ 1 سال 1363.
209- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 820 صفحه، چاپ 6 سال 1376، 3000 نسخه.
210- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 816 صفحه، چاپ 11 سال 1386، 1500 نسخه.
211- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و امثال و حكم
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 810 صفحه، چاپ 12 سال 1387، 3300 نسخه.
212- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و امثال و حكم
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 810 صفحه، چاپ 13 سال 1387، 1500 نسخه.
213- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و امثال و حكم
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 798 صفحه، چاپ 14 سال 1389، 2200 نسخه.
214- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و امثال و حكم
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 820 صفحه، چاپ 15 سال 1389، 1300 نسخه.
215- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و امثال و حكم
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 826 صفحه، چاپ 16 سال 1390، 3300 نسخه.
216- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و امثال و حكم
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 900 صفحه، چاپ 17 سال 1390، 2200 نسخه.
217- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و امثال و حكم
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 816 صفحه، چاپ 18 سال 1392، 1100 نسخه.
218- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و امثال و حكم
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 788 صفحه، چاپ 19 سال 1392، 1100 نسخه.
219- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و امثال و حكم
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 800 صفحه، چاپ 20 سال 1392، 1100 نسخه.
220- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوار و تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و امثال و حكم
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 800 صفحه، چاپ 21 سال 1393، 1100 نسخه.
221- مرزبان‌نامه: با معني واژه‌ها و شرح بيتها و جمله‌هاي دشوارو تعيين بحور اشعار تازي و پارسي و...
به‌اهتمام: خليل خطيب‌رهبر؛ صفي‌ عليشاه، 796 صفحه، چاپ 10 سال 1384، 3300 نسخه.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 217651