جدیدترین کتاب الهام فلاح به نام «بیرون دایره» از سوی انتشارات کتاب کوچه راهی بازار نشر شد.
دهمین کتاب الهام فلاح در کتابفروشی‌ها
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، «بیرون دایره» مجموعه‌ای شامل 50 داستانک و هفت داستان کوتاه است که الهام فلاح آن را طی ده سال‌ گذشته جمع‌آوری شده است.

داستانک از ژانرهای محبوب این روزهاست و به جهت تسهیل در خوانش و صرف وقت و زمان کمتر و راحتی اشتراک‌گذاری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روز به روز از استقبال بیشتری برخوردار می‌شود.

داستانک غیر از اینکه نسبت به داستان کوتاه حجم کمتری از لحاظ تعداد کلمات دارد، تاثیرگذارتر و عمیق‌تر است. فرض کنید برای دیدن محتوای یک اتاق فقط یک ثانیه نور چراغ دارید و تنها همان بخشی را که نور روی آن می‌افتد به شدت در ذهن شما ماندگار و پاینده خواهد بود. کاری که داستانک انجام می‌دهد دقیقا همین است. از هر زندگی و رویدادی تنها صحنه‌ای را که باید در ذهن خواننده جاودانه شود، به تصویر می‌کشد. 

در یکی از داستان‌های این کتاب به اسم «مستجاب‌الدعوه» می‌خوانیم:
«روبه‌روی حســینیه ارشاد پیاده‌ام کرد. بعدش شریعتی یکطرفه می‌شد و نمی‌شــد براحتــی برگــردم خانه. ازش دلخــور بودم. از لجــش موهایم را از تــه کوتــاه کرده بودم. عاشــق موهایم بود. نگفته بــود هیچوقت. خودم فهمیــده بــودم.  گفــت خــری چــون با مــوی کوتاه خوشــگلتر شــدی و من خوشــحال‌تر.
 رفتم از عابربانک پول بگیرم. دلخوری‌ام پریده بود. پیرزن گفت بلد نیست پول بردارد. برایش بیست تومان بردارم که تاکسی بگیرد برگــردد خانــه. پوشــه عکــس رادیولــوژی دســتش بــود. کارتــش موجودی نداشــت. کارت دیگــری داد. آنهم نداشــت. به پســرش زنــگ زد. جواب نداد. گوشــی دخترش هم خاموش بود. بیســت تومن گذاشتم دستش. از خیابــان ردش کــردم. گریــه کرد. دعا کرد. دســت بلند کرد به آســمان. گدا نبود. سر و وضعش آبرومند بود. فقط از اسب افتاده بود. گفت الهی به حق خود خدا به آرزوت برســی. گفتم آرزومه به یکی برســم. گفت الهی به سال نکشــیده دســتت تو دستش باشه. آنقدر از ته دل گفت که تا خانه دلی ِدلی رفتــم. مطمئــن بودم دعای پیرزنی آنطور از ته دل، آنطور دلشکســته رد نمی‌شــود. ســر سال که شد شش ماهی بود حتی صدایش را نشنیده بودم.  دلــم برایــش تنــگ بــود و از درد هــر گوشــه‌ای به خــودم میپیچیــدم. تازه بعــدش فهمیدم پیــرزن ا‌گر خدایی داشــت، لنگ کرایه تا کســی نمی‌ماند، آنهــم وقتــی رفته بود تــا از دکتر گواهی بگیرد برای ســفر حجی که شــوهر مرحومش نام‌نویسی کرده بود.»

«بیرون دایره» دهمین کتابی است که از الهام فلاح منتشر می‌شود. این کتاب از سوی انتشارات کتاب کوچه منتشر شده و 39هزارتومان قیمت دارد.

نسخه صوتی این کتاب نیز از سوی نوین کتاب گویا در دست تولید است. پیش از این کتاب، رمان «به من نگاه کنم» را از فلاح خوانده‌ایم. این کتاب را می‌توانید از مراکز پخش کتاب گسترش تهیه کنید.
کد مطلب : ۲۸۷۵۷۷
http://www.ibna.ir/vdcd550x5yt0jk6.2a2y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما