شماره ششم فصلنامه «نقد کتاب ادبیات و هنر» علاوه بر نقد کتاب در بخش‌های مختلف به معرفی چهل و هشت کتاب‌ اسطوره‌ای ترجمه شده پرداخته است.
از کتاب‌های زندگی‌نامه‌ای تا معرفـى مهم‌ترین آثـار ترجمه مطالعـات اسـطوره‌ای
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) شماره ششم فصلنامه «نقد کتاب ادبیات و هنر» به صاحب‌ امتیازی موسسه خانه کتاب و مدیر مسئولی نیکنام حسینی‌پور و سردبیری مریم حسینی ویژه تابستان 98 منتشر شده است.

مریم حسینی در بخش سخن ناشر این فصلنامه، از کتاب‌های زندگی‌نامه‌ای و دلایل توجه مخاطبان به این قبیل کتاب‌ها نوشته و عنوان آن را «از خود و دیگرى نگاشتن» گذاشته است؛ او در نگارش سخن خود از کتاب «شدن» اثر میشل اوباما شروع کرده است و این که این روزها به کتابی پرفروش و پر ترجمه در بازار کتاب ایران تبدیل شده است. در ادامه سخنان خود نیز از دیگر کتاب‌های زندگی‌نامه‌ای گفته است که درسال‌های اخیر منتشر شده است.

بخش نقد شفاهى این شماره فصلنامه نیز به نقد و بررسى کتاب از «نجواى سنت تا غوغاى پاپ: کندوکاوى در موسیقى معاصر ایران» پرداخته است. نشست نقد و بررسى این کتاب با حضور اروین صداقت‌کیش اهنگساز، پژوهشگر و منتقد موسیقى، میرعلیرضا میرعلى‌نقى روزنامه‌نگار، پژوهشگر موسیقى و منتقد هنرى و مریم حسینى (عضو هیئت علمى دانشگاه‌الزهراء و سردبیر فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر) در سراى اهل قلم برگزار شد و منتقدان حاضر در جلسه نظرات خود را بیان کردند.

نقد کتاب پژوهشى (ادبیــات) از دیگر قسمت‌های این فصلنامه است که به نقد کتاب‌های «گزارش دشوار‌ی‌هاى دیوان خاقانى»، «الکشف عن منازل السائرین»، «کیمیا پرورد حرم مولانا» و «داستان‌هاى عامیانه لرستان» پرداخته شده است.

مجید عزیزى دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان و على حیدرى استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان نقدى بر کتاب «گزارش دشوار‌ی‌هاى دیوان خاقانى» اثر میرجلال‌الدین کزازی نوشته‌اند؛ الهه رجبی‌فر دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز  نیز کتاب «الکشف عن منازل السائرین» اثر خواجه یوسف همدانى را بررسى کرده است. «گاه سوداى حقیقت گه مجاز» نیز نام نقدى است که صدف گلمرادى مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران، بر کتاب «کیمیا پرورد حرم مولانا» نوشته است. نقد کتاب «داستان‌هاى عامیانه لرستان» را نیز زهرا محمدحسنى‌صغیرى دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز و پژوهشگر ادبیات عامه نوشته است.

مصطفى گرجى استاد دانشگاه پیام نور و آیدا چهرقانى کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی در بخش نقد رمان شماره ششم فصلنامه نقد ادبیات و هنر به بررسى و تحلیل رمان «ملت عشق» و «کیمیا خاتون» با رویکرد توجه به زندگى مولوى پرداخته‌اند. مریم مشرف عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در بخش نقد تصحیح متن نقدى بر آخرین «تصحیح مثنوى سیرالعباد الى المعاد» تصحیــح و توضیح مریم‌السادات رنجبر نوشته است.

همچنین در بخش نقد ترجمه نقد می‌توانید ترجمه شیوا امیرهدایى را از نقدی که عارف نوشاهى که بر تصحیح و چاپ «تذکره افتاب عالمتاب» نوشته است بخوانید.

نقد زبان این شماره از فصلنامه ادبیات و هنر معرفى و نقد کتاب «مبانى رده‌شناسى زبان» است که رافعه خوشخو و رها زارعی‌فرد نوشته‌اند.

در بخش نقد کتاب پژوهشى (هنـــر) نیز شاهپور عظیمى نگاهی به کتاب «هنر پیرنگ سازي» داشته، اروین صداقت کیش نقد کتاب «گوشه فرهنگ نواهاى ایران» نوشته و محمد خدادادى مترجم‌زاده تحلیل بر «کتاب درباره عکاسى» نوشته است.

در این شماره از فصلنامه نقد ادبیات و هنر نیز نیلوفر اقاابراهیمى کتاب «فرهنگ و انفجار» را معرفی کرده است.
در قسمتی از این بخش می‌خوانیم: 
«براى مصورسـازى فرایندهـاى تدریجـى و قابل پیشبینـى نیـز قصـه‌اى از قصه‌هـاى چخـوف را تحلیـل می‌کنـد و مى‌گویـد: قهرمـان قصـه جهـل و بى‌فرهنگـى‌ مـردم را سـرزنش مى‌کنـد ... راوى از بى‌عدالتـى گلایـه مى‌کنـد. اگرچـه، چخـوف اذعان دارد کـه ریشـه‌هاى ایـن موضـوع را بایـد در جایـى بسـیار عمیق‌تـر جسـتجو کـرد. این تنهـا سـطحى‌نگرى و بى‌فرهنگـى جـارى در جامعـه نیسـت کـه مـورد توجـه چخـوف قـرار گرفته اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه حتـى اثـر هنـرى خواننـدهاى ضعیـف، بـه واسـطه ویژگی‌هـاى طبیعـى خـود، منحصربه فـرد اسـت، درحالیکـه حتـى اثـر خلاقانه یـک مهنـدس خـوب، به نوعـى در گمنامـى عمومـى پیشـرفت فـناورى محـو و ناپدیـد می‌شود.»

بخـش کتابشناسـى ایـن شـماره بـه معرفـى مهم‌ترین آثـار ترجمه مطالعـات اسـطوره اختصاص دارد و چهل و هشت کتاب این حوزه را معرفی می‌کند کـه با کتاب «فرهنـگ اسـاطیر یونـان و روم» آغـاز شده و با «انسان و خدایان: اسطوره‌های یونان باستان» به پایان می‌رسد.

برای دیدن فصلنامه اینجا کلیک کنید.
کد مطلب : ۲۷۸۷۲۵
http://www.ibna.ir/vdcirvarwt1ayy2.cbct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما