بهروز مرادی، در کتابی که از سوی نشر بهمن برنا منتشر شده است، زندگی و سلوک فکری و معنوی چهارده متفکر مسلمان را تالیف کرده است.
بازشناسی آراء متفکران در «چهارده متفکر مسلمان»
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) مرادی در مقدمه کتاب خود نوشته است: «باید اذعان کنم که این کتاب تنها خلاصه و چکیده‌ای است از نظریات شخصیت‌های این مجموعه، که به دست دادن روایت کامل نقطه نظرات آنها کاری بسیار پرحجم و سترگ می‌نماید. نکته دیگر این‌که بیان اندیشه‌های مطرح شده در این کتاب به معنی موافق بودن با همه این نظریات نیست و خواننده محترم لازم است بداند که هدف مؤلف این مجموعه؛ ارتقا سطح دانش و افزون کردن مرتبه آگاهی از آنچه که دیگران مهم گفته‌اند می‌باشد و تفاوت‌های فکری در نظام اندیشه شخصیت‌های این کتاب خود گواه این ماجراست.»

در ادامه مقدمه آمده است:«دیگر سخن این‌که بسیار بوده‌اند شخصیت‌های متفکری که می‌توانستند در این مجموعه قرار گیرند و دیدگاه‌های آنها شایسته توجه و بایسته پردازش بوده و هستند. اما هر مجموعه‌ای لاجرم به انتخابی ناگزیر دست می‌سازد و غربال‌گری را سرنوشتی محتوم در امر کتابت است. گفته‌های این کتاب را سال‌هاست که برای درس اندیشه متفکران مسلمان دانشجوی کارشناسی ارشد بیان می‌کنم و البته برای کاستن از حجم بسیار کتاب که مانعی واقعی بر سر راه استقبال از امر مطالعه در جامعه ایران امروز است، گزینش نظریه‌ها امری اجتناب‌پذیر می‌نموده است.»

از مدینه فاضله تا انواع جامعه

نویسنده در فصل نخست از این کتاب به زندگی ابونصر محمد فارابی و نظریات وی پرداخته است. در این فصل نظریه نبوت، عقل فعال و انواع جوامع انسانی و مدینه فاضله از منظر فارابی بررسی و معرفی شده است.

«ابوریحان بیرونی» دومین فیلسوفی است که مرادی در این فصل از کتاب آن را به مخاطبان معرفی کرده است. وی در این فصل مردم‌شناسی، زبان‌شناسی، روش تحقیق و نظریه تکامل از منظر ابوریحان را از نظر گذرانده است.

خوانندگان در ادامه مطالعه این کتاب می‌توانند آرا محمد‌بن خلدون را در فصل سوم بخوانند. نویسنده در معرفی ابن‌خلدون به فلسفه تاریخ، تاثیر عوامل محیطی بر انسان، انواع جامعه، بادیه‌نشینی، شهرنشینی و نظریه دولت را انعکاس داده است.

بیداری شرق اسدآبادی تا اندیشه اسلامی محمد عبده

بیداری شرق، بازگشت به اسلام و قرآن،‌عضویت در فراماسونری از جمله عقاید سیدجمال‌الدین اسدآبادی است که نویسنده در فصل چهارم این کتاب بررسی و در آن گنجانده است. جامعه مدنی،استبداد‌ستیزی و پروتستانیزم اسلامی دیگر وجوه فکری اسدآبادی است که خوانندگان می‌توانند در ادامه این فصل آن را از نظر بگذرانند.

در ادامه کتاب «چهارده متفکر مسلمان» می‌توان آرا و افکار محمد عبده را از نظر گذراند. در این فصل تفسیر قرآن، وحودت مسلمانان،‌علوم غربی و نهضت دینی از منظر محمد عبده بررسی شده است.


محمد اقبال لاهوری، ادیب و اندیشمندی است که می‌توان درباره آثار  او در فصل ششم از این کتاب مطالعه کرد. در این فصل بازسازی اندیشه‌های دینی در اسلام، بازخوانی اندیشه اسلامی و اجتمهاد را می‌توان از نظر گذراند.

از مطهری تا شریعتی

نویسنده در ادامه این کتاب آرا و افکار محمد رشیدرضا، حسن‌البناء و سید قطب را در کنار ابوالاعلی مودودی را در فصل هفتم بررسی کرده است. در این فصل افکار این چهار متفکر بررسی شده است.
مهدی بازرگان، دیگر متفکری است که نویسنده در فصل هفتم درباره آن افکار وی سخن گفته است. در این فصل، تفکر تجربی، نظریه تکامل دین، قرائت علم‌گرایانه از دین و غرب از منظر بازرگان از پیش‌روی مخاطبان قرار گرفته است.

علامه مرتضی مطهری و سیری در افکار ین مجاهد شهید را می‌توان در فصل نهم از این کتاب یافت. در این فصل  مارکسیسم و ماتریالیسم را می‌توان در کنار نظرگاه وی درباره فرد و جامعه و خدمات متقابل ایارن و اسلام از نظر گذراند.

دکتر علی شریعتی و نصرحامد ابوزید در فصل‌های دهم و یازدهم این کتبا گنجانده شده و در آنها تفکرات آنها بررسی ده است. در فصل دهم و در بیان اندیشه‌های دکتر علی شریعتی می‌توان به بازگشت به خویشتن، مارکسیسم و سوسیالیسم از منظر شریعتی و جامعه‌شناسی دین برخورد.

در فصل پایانی این کتاب تفکرات نصرحامد ابوزید در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. هرمنوتیک اومانیستی، رویکرد تاریخی، آزادی و عدالت اجتماعی و رویکرد تفسیری از جمله خط‌مشی تفکرات ابوزید بوده است که نویسنده آنها را در فصل پایانی کتاب«چهارده متفکر مسلمان» بررسی کرده است.

«چهارده متفکر مسلمان» در 216 صفحه، به قیمت 13 هزار تومان از سوی نشر بهمن برنا منتشر شده است.
کد مطلب : ۲۱۸۵۹۲
http://www.ibna.ir/vdceov8wwjh8zni.b9bj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
Afghanistan
Arezo
لطفا می شود برایم یک نسخه از این کتاب را بفرستید